Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Конкурс на заміщення вакантної посади

Конкурс на заміщення вакантної посади


By ibzovska - Створено 05 Серпень 2021

Дата: 
5.09.2021, Нд

 
Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем.
 
Для участі в конкурсі необхідно до 05 вересня 2021 р. подати особисто, надіслати на адресу Інституту (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вченому секретарю) або надіслати на електронну пошту icmp[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua такі документи:

  • заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

 
Житлом Інститут не забезпечує.