Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад


By ibzovska - Створено 04 Липень 2022

Дата: 
4.08.2022, Чт 18:00

 
Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад завідувача та головного наукового співробітника відділу статистичної теорії конденсованих систем.
 
Для участі в конкурсі необхідно до 04 серпня 2022 р. подати особисто, надіслати на адресу Інституту (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вченому секретарю) або надіслати на електронну скриньку icmp[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua такі документи:

  • заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

 
Житлом Інститут не забезпечує.