Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Створено 20 Липень 2023

Дата: 
27.07.2023, Чт 15:00

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.004

27 липня 2023 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем
за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

 
Яремчука Дмитра Любомировича
 
Моделювання функцiональних полiмерних матерiалiв iз магнето- та оптично- активними частинками та їх вiдгуку на зовнiшнi поля
 
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – природничі науки за спеціальністю 104 – фізика та астрономія.

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів).

Науковий керівник:     доктор фізико-математичних наук, професор Ільницький Ярослав Миколайович, завідувач відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.
 
СКЛАД РАДИ

Голова ради:    доктор фізико-математичних наук, академік Мриглод Ігор Миронович, головний науковий співробітник відділу комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Рецензенти:    
доктор фізико-математичних наук, академік Головач Юрій Васильович, головний науковий співробітник відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

доктор фізико-математичних наук, професор Держко Олег Володимирович, завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Опоненти:    
доктор фізико-математичних наук, професор Лебовка Микола Іванович, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;

доктор фізико-математичних наук, професор Маркович Богдан Михайлович, завідувач кафедри прикладної математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Початок. о 15 год. 00 хв.
 
Трансляція засідання на платформі Jitsi Meet.