Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Створено 26 Січень 2023

Дата: 
2.02.2023, Чт 12:00

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.003

2 лютого 2023 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем
за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

ШАПОВАЛА Дмитра Юрійовича

КООПЕРАТИВНІ ЯВИЩА, СКЕЙЛІНҐ ТА УТВОРЕННЯ СТРУКТУР У МОДЕЛЯХ РЕАКЦІЙНО-ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – природничі науки за спеціальністю 104 – фізика та астрономія

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів).

Науковий керівник:     доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Дудка Максим Леонідович, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.
 
СКЛАД РАДИ

Голова ради:    доктор фізико-математичних наук, академік Мриглод Ігор Миронович, головний науковий співробітник відділу комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Рецензенти:    
доктор фізико-математичних наук, професор Держко Олег Володимирович, завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ігнатюк Василь Васильович, старший науковий співробітник відділу комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Опоненти:    
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Станиславський Олександр Олександрович, провідний науковий співробітник відділу декаметрової радіоастрономії Радіоастрономічного інституту НАН України;

кандидат фізико-математичних наук, доцент Пастухов Володимир Степанович, доцент кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка.

Початок. о 12 год. 00 хв.
Трансляція засідання на платформі Misrosoft Teams.