Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Створено 07 Грудень 2021

Дата: 
14.12.2021, Вт 11:00

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.002

14 грудня 2021 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем
за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

ГУТАКА Тараса Ігоровича

ТЕРМОДИНАМІКА ФРУСТРОВАНИХ КВАНТОВИХ СПІНОВИХ СИСТЕМ

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – природничі науки за спеціальністю 104 – фізика та астрономія

Трансляція засідання на платформі Misrosoft Teams.

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів).

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Держко Олег Володимирович, завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.

СКЛАД РАДИ

Голова ради: академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Мриглод Ігор Миронович, головний науковий співробітник відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.

Рецензенти:

доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Дудка Максим Леонідович, завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України;

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Шпот Микола Адріанович, старший науковий співробітник відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.

Опоненти:

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кузян Роман Оганесович, провідний науковий співробітник відділу №4 Функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України;

кандидат фізико-математичних наук Кузьмак Андрій Романович, доцент кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Початок. об 11 год. 00 хв.