Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By dara - Створено 21 Вересень 2012

Дата: 
24.10.2012, Ср 15:30

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

 

З А Х И С Т

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика

 

ГУМЕНЮКА

Йосипа Андрійовича

 

на тему

"ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ В ГУСТИХ ГАЗОВИХ СУМІШАХ:

УЗГОДЖЕНИЙ ОПИС КІНЕТИКИ ТА ГІДРОДИНАМІКИ"

 

Науковий керівник:      доктор фізико-математичних наук, професор Токарчук Михайло Васильович,

                                  Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), завідувач відділу

                                  теорії нерівноважних процесів

 

Офіційні опоненти:      член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

                                  Головко Мирослав Федорович, Інститут фізики конденсованих систем НАН

                                  України (м. Львів), завідувач відділу теорії розчинів

 

                                  доктор фізико-математичних наук, професор Герасименко Віктор Іванович,

                                  Інститут математики НАН України (м. Київ), провідний науковий співробітник

                                  відділу диференціальних рівнянь з частинними похідними

 

Захист відбудеться 24 жовтня 2012 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем

(вул. Свєнціцького, 1).

                                                                                                              Початок о 15 год. 30 хв.