Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Створено 29 Жовтень 2020

Дата: 
5.11.2020, Чт 15:30

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

IНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

 

5 листопада 2020 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

 

ШМОТОЛОХИ Володимира Ігоровича

 

ВПЛИВ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ НА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВУ ПОВЕДІНКУ АНІЗОТРОПНИХ ПЛИНІВ [автореферат, дисертація]

 

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.24 – фізика колоїдних систем.

 

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України (м. Львів).

 

Науковий керівник:

член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Головко Мирослав Федорович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), головний науковий співробітник відділу теорії м’якої речовини.

 

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор Лисецький Лонгін Миколайович, провідний науковий співробітник відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України [відгук];

доктор технічних наук, професор Фечан Андрій Васильович, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» [відгук].

 

Початок о 15 год. 30 хв.