Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Головач Юрій Васильович

Головач Юрій Васильович


By Holovatch Yurij - Створено 07 Жовтень 2010

Відділ: 
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Посада: 
Головний науковий співробітник, т.в.о. зав. лабораторії
Звання: 
академік НАН України, д.фіз.-мат.н., професор
Коротка інформація: 

Народився 16 червня 1957 р. у Львові, доктор фіз.-мат.наук (1998), професор (2005), дійсний член НТШ (2006), академік НАН України (2021). Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка (1979). Канд. дисертація – ІТФ ім. М. Боголюбова НАН України (Київ, 1984, наук. керівники – акад. І. Юхновський, проф. І. Вакарчук). Після аспірантури працював у Львівському відділенні ІТФ АН УРСР, з 1990 – в ІФКС НАН України. Запрошений професор університетів: Львівського національного, Йоганна Кеплера (Лінц, Австрія), Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), Українського католицького (Львів), Ковентрі (Велика Британія).

Наукові інтереси: 
Складні системи, фізика макромолекул (конформаційні властивості складних полімерів), фазові переходи та критичні явища (методи теорії поля у фізиці конденсованої речовини), соціофізика, цифрові гуманітарні науки (digital humanities), історія науки.
Репрезентативні публікації: 
C. von Ferber, Yu. Holovatch. Copolymer networks and stars: scaling exponents. Phys. Rev. E, vol.56 (1997) 6370-6386.
R. Folk, Yu. Holovatch, T. Yavors'kii. Critical exponents of a three-dimensional weakly diluted quenched Ising model. Uspiekhi Fizichieskikh Nauk, vol. 173 (2003) 175-200 . [Physics-Uspiekhi, vol. 46 (2003) 169-191]
B. Berche, C. von Ferber, T. Holovatch, Yu. Holovatch. Resilience of public transport networks against attacks. Eur. Phys. J. B, vol. 71 (2009) 125–137.
Yu. Holovatch, R. Kenna, S. Thurner. Complex systems: physics beyond physics. Eur. Journ. Phys. vol. 38 (2017) 023002.
Order, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory. Yu. Holovatch (editor). vol. 6. World Scientific, Singapore, 2020, 296 p.
електронна скринька: 
hol[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Тел.: 
+38-032-2761978