Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Інститут фізики конденсованих систем "Дорога тривалістю в півстоліття"

Інститут фізики конденсованих систем "Дорога тривалістю в півстоліття"


By icmp_admin - Створено 08 Січень 2020

Наприкінці 2019 року з нагоди 50-ліття створення у Львові першого на Західній Україні академічного підрозділу в галузі теоретичної фізики – відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту теоретичної фізики АН УРСР (Київ), який згодом розвинувся в Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вийшла з друку книга «Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю у півстоліття», відповідальний редактор І.М. Мриглод, Львів, ІФКС НАН України, 2019, 392 с. (ISBN 978-617-7593-24-8).

У книзі висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які йому передували. Зроблено наукові огляди за основними напрямками діяльності інституту: статистична фізика конденсованої речовини, комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем та фізика складних систем. Показано внесок науковців Інституту в розвиток цих ділянок науки. Представлено інформацію про значні інфраструктурні проекти – УАРНЕТ, журнал Condensed Matter Physics та обчислювальний кластер. Висвітлено діяльність інституту в сферах прикладних досліджень (Чорнобильська проблематика, розпізнавання образів, кольороподіл) та популяризації науки. Проаналізовано інформацію щодо публікаційної активності працівників інституту, підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва, організації конференцій. Подано персоналії працівників інституту та його почесних докторів, інші довідкові матеріали. Для широкого кола наукових працівників, що цікавляться фізикою та історією науки.
Повний текст книги можна знайти тут.