Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

У свій 98-ий день народження академік НАН України І.Р. Юхновський виступив на семінарі ІФКС НАН України

У свій 98-ий день народження академік НАН України І.Р. Юхновський виступив на семінарі ІФКС НАН України


By icmp_admin - Створено 07 Вересень 2023

1 вересня 2023 року академік НАН України І.Р. Юхновський виступив на семінарі Інституту фізики конденсованих систем НАН України з доповіддю «Новий погляд на фазові переходи першого роду». Цього дня Ігору Рафаїловичу виповнилося 98 років.

У роботі пропонується новий підхід до побудови теорії переходів першого роду, що базується на множині декартових координат частинок для опису короткосяжних взаємодій і множині мод хвилі коливань густини – колективних змінних – для опису притягання між частинками. Детально досліджено вираз для інтегралу типу Ландау за колективною змінною, яка відповідає моді хвилі безмежної довжини, в термодинамічній границі та проведено його розрахунок. На прикладі фазового переходу газ-рідина показано, що стандартна горизонтальна ізотерма фазового переходу являє собою кратер нестійких бульбашок газу і нестійких крапель рідини. При найменшому зовнішньому тиску виникає макроскопічна кулевидна крапля рідини. Одержано структуру оболонки краплі, а також отримано мікроскопічний вираз для коефіцієнта поверхневого натягу.

Доповідь викликала жваве обговорення, в якому взяли участь академік НАН України І. Мриглод, член-кореспондент НАН України М. Головко, доктори фіз.-мат. наук М. Токарчук, А. Трохимчук, О. Пацаган, М. Козловський, Ю. Яремко.

Наприкінці семінару Ігора Рафаїловича привітав (онлайн) Президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній.