Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Почесні доктори / Стефан Соколовський

Стефан Соколовський


Стефан Соколовський

Рішенням Вченої Ради ІФКС НАН України від 26.11.2019 звання «Почесний доктор Інституту фізики конденсованих систем НАН України» присвоєно габілітованому доктору, професору Стефану Соколовському (Stefan Sokołowski), Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща за значний вклад у розвиток теорії функціоналу густини для просторово-обмежених систем, піонерські роботи в області гранулярних матеріалів, адсорбції, явищ змішуванням та сепарації в рідинах, моделюванні полімерів та декорованих частинок в обємі та порі, та зважаючи на тісну наукову співпрацю з Інститутом, плідну діяльність як автора та активного члена Редакції журналу Condensed Matter Physics.

Стефан Соколовський народився у 1951р. в м. Білгорай (Польща), у 1968 році поступив на навчання до хімічного факультету  Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, який закінчив у 1972р. Під час свого навчання він досліджував явища адсорбції газів у твердих тілах долучившись до відомої наукової школи професора В. Руджінського. Як один із найкращих студентів, він був взятий на роботу як асистент кафедри теоретичної хімії до його Alma Mater, де він освоїв сучасні теоретичні та експериментальні методи, розвинув міцні технічні навички дослідника та став самостійним науковцем. У 1974 році він стає аспірантом Інституту фізики Польської академії наук під керівництвом проф. Яна Стецького, відомого польського науковця в галузі статистичної механіки, і у 1977 році захищає дисертацію і отримує ступінь доктора філософії.

В подальшому С. Соколовський стажується у Пенсильванському університеті (США) у В.А. Стіла (1983–1984), відомого своїм внеском в теорію адсорбції, а його лабораторія, що зосередила багато молодих науковців, славилась своєю творчою атмосферою. С.Соколовський задіяв метод функціоналу густини, як природне продовження раніше використовуваного підходу інтегральних рівнянь, а також комп’ютерне моделювання методом молекулярної динаміки, для вивчення широкого спектру проблем, включаючи фазову поведінку рідин під дією зовнішнього поля. Підсумок його робіт, пов’язаних з теорією адсорбції за допомогою дво- та тривимірних моделей ліг в основу його габілітаційної дисертації, яку він захистив у 1987 році.

У 1988 році Соколовський отримав стипендію Олександра фон Гумбольта в Інституті для Термо- та флюїдодинаміки Рурського університету (Бохум), де він співпрацював з Й.Фішером. По цьому він займався проблемами транспорту в гранулярних матеріалах у Дослідницькому центрі Бохум (Німеччина) як візитуючий професор. Інші задачі, у співпраці із Д.Гендерсоном та О.Пізіо - переформулювання теорії інтегральних рівнянь  Вертгайма для асоціюючих рідин в об’ємі на випадок просторово-неоднорідних систем та проблеми опису електричного подвійного шару.

З 1990-х років Стефан працює у відділі Моделювання фізико-хімічних процесів, який у великій мірі був зініційований ним як підрозділ хімічного факультету Універсистету Марії Кюрі-Склодовської. Він займається викладацькою діяльністю та реалізує різні наукові проекти разом з колегами з відділу: М.Боровко, А.Патрикєвим, В.Ржисько, П.Бриком, К.Бучіор, Т.Сташевським та ін. З-під його керівництва вийшло значне число докторантів та декілька габілійованих докторів. У 1997 році йому було присвоєно найвищу академічну оцінку в Польщі - звання загальнодержавного професора хімії. Не перелічуючи усіх напрямків дослідницької діяльності С.Соколовського, зауважимо, що він – визнаний у світі експерт в теорії рідин, зокрема в задачах  адсорбції, хроматографії, самоорганізації, який володіє і сам немало долучився до розробки сучасних методів дослідження. Його науковий доробок становить 505 публікацій у Web of Science, 6500 цитувань, h-індекс 35.

Стефан Соколовський має довготривалі та міцні контакти з ІФКС НАН України. Так, він є багаторічним членом Редколегії журналу Condensed Matter Physics, регулярно виступає як член Програмного комітету серії конференцій StatPhys. Він регулярно публікується в журналі Condensed Matter Physics, як і виступає у ролі рецензента. Серед співавторів С.Соколовського - як вчені-вихідці з ІФКС НАН України, які зараз працюють (чи працювали) за кордоном: О.Пізіо, Ю.Дуда, А.Коваленко, С.Глушак, так і науковці, які працюють в ІФКС в даний час: М.Головко, Ю.Калюжний, А.Трохимчук, Я.Ільницький, Т.Пацаган.