Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Монографії


 

 • И.Р. Юхновский, М.Ф.Головко. Статистическая теория классических равновесных систем. – К.: Наукова думка, 1980;
 • И.Р. Юхновский. Фазовые переходы второго рода. Метод коллективных переменных. – К.: Наукова думка, 1985;
 • I.R.Yukhnovskii. Phase transitions of the second order. Collective variables method. – Singapore, World Scientific, 1987;
 • И.Р. Юхновский, И.И. Курыляк. Электролиты. – К.: Наукова думка, 1988;
 • И.Р. Юхновский, З.А. Гурский. Квантово-статистическая теория неупорядоченных систем. – К.: Наукова думка, 1991;
 • Роман Ґайда, Роман Пляцко. Іван Пулюй. 1845-1918: Життєписно-бібліографічний нарис. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 1998;
 • І. Юхновський, М. Козловський, І. Пилюк. Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах. – Львів: Євросвіт, 2001;
 • Roman Gajda, Roman Plazko. Johan Puluj Ratsel des universalen Talents. – Euro Welt-Verlag L’viv, 2001;
 • Ігор Юхновський. Вибрані праці. Фізика. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002;
 • Ігор Юхновський. Вибрані праці. Економіка. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002;
 • Мриглод І.М., Ігнатюк В.В., Головач Ю.В. Микола Боголюбов та Україна. – Львів: Євросвіт, 2009. Серія: Бібліотека «Світ фізики»;
 • Костробій П.П., Токарчук М.В., Маркович Б.М., Ігнатюк В.В., Гнатів Б.В. Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал-газ»: Монографія. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009;
 • Стасюк І.В., Левицький Р.Р., Моїна А.П., Сливка О.Г., О.В.Величко. Польові та деформаційні ефекти у складних сегнетоактивних сполуках. – Ужгород: Ґражда, 2009;
 • Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок (За матеріалами кандидатської дисертації І.Р.Юхновського). – Львів: Євросвіт, 2010. Серія: «З джерел фізичної науки»;
 • І.Р.Юхновський. Вибрані праці. Політика. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.
 • Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки. – Київ, Наукова думка, 2011. – 280 с.
 • Козловський М.П. Вплив зовнішнього поля на критичну поведінку тривимірних систем. – Львів: Вид-во "Галицький друкар", 2012. – 332 с.
 • Yaremko Yu., Tretyak V. Radiation Reaction in Classical Field Theory: Basics, Concepts, Method. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 436 p.
 • Стасюк І.В. Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл: посібник / І.В. Стасюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 392 с.
 • Григорчак І.І., Костробій П.П., Стасюк І.В., Токарчук М.В., Величко О.В., Іващишин Ф.О., Маркович Б.М. Фізичні процеси та їх мікроскопічні моделі в періодичних неорганічно/органічних клатратах. – Львiв: Вид. Растр-7, 2015. – 285 с.
 • ОБРІЇ НАУКИ (Збірка нарисів про науку і про вчених). За редакцією Юрія Головача (Інститут фізики конденсованих систем НАН України) та Ярослава Грицака (Український католицький університет) / Видавництво Українського католицького університету, Львів, 2016. – 187 с. (13,04). – ISBN: 978-966-2778-58-8.
 • Ising Lectures in Lviv (1997-2017) / Ed. M. Krasnytska, R. de Regt, P. Sarkanych. Lviv: ICMP NASU, 2017 (228 p.). ISBN: 978-966-02-8320-6. (160 books).
 • Order, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory. Vol. 5. Yu. Holovatch (editor). World Scientific, Singapore, 2017, 399 p. ISBN: 978-981-3232-09-9 (hardcover).
 • Order, Disorder and Criticality. Volume 6. Advanced Problems of Phase Transition Theory, Holovatch Yu. (Ed.), World Scientific, Singapore, 2020, 296 p., ISBN 978-981-121-621-3 (hardcover), 978-981-121-623-7 (ebook), https://doi.org/10.1142/11711.
 • Обрії науки. II. Історії часу, Головач Ю., Грицак Я., Новосядлий Б. (Ред.), Видавництво Українського католицького університету, Львів, 2020, 176 с., ISBN 978-617-7637-22-5.
 • Order, Disorder and Criticality. Volume 7. Advanced Problems of Phase Transition Theory, Holovatch Yu. (Ed.), World Scientific, Singapore, 2023, 264 p., ISBN 978-981-12-6042-1 (hardcover), 978-981-12-6044-5 (ebook), https://doi.org/10.1142/12968.