Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Почесні доктори / Жан-П’єр Бадіалі

Жан-П’єр Бадіалі


Райнгард ФолькРішенням Вченої ради ІФКС НАН України звання Doctor honoris causa присвоєно доктору Жан-П’єру Бадіалі за визначний вклад у розвиток теорії поверхневих явищ, електрохімії, м’якої речовини, статистичної фізики, за важливу роль у встановленні та зміцненні наукової співпраці між науковцями Франції та України.

Жан-П’єр Бадіалі народився 20 жовтня 1941 р. в селищі Міранд (Mirande) регіону Південні Піренеї Франції. Отримав інженерну освіту, закінчивши Вищу електричну школу (Ecole Superieure d’Electricité) в Парижі. З 1970 року працює в Національному науково-дослідницькому центрі (CNRS) як науковець. Тут він пройшов науковий шлях від стажера-дослідника до дослідницького директора виняткового класу. Протягом двох термінів Ж.-П. Бадіалі керував науковою лабораторією в університеті П’єра і Марії К’юрі в Парижі, чотири рази обирався членом наукової ради CNRS. З 1995 по 2000 рр. від був президентом секції «Молекули: Структура та взаємодії». Пізніше з 2001 по 2006 він керував науковою групою «Теорія міжфазних явищ» лабораторії електрохімії та аналітичної хімії Вищої національної школи хімії в Парижі, з 2006 по 2010 рр. він продовжує працювати в цій групі як науковець, а з 2010 як Emeritus науковець.

Свою наукову діяльність Ж.-П. Бадіалі розпочав теоретичними та експериментальними дослідженнями діелектричної релаксації в розчинах електролітів. На початку 1980-их років у роботах Ж.-П. Бадіалі та його співробітників були зроблені перші систематичні дослідження впливу електронної підсистеми металічного електрода на властивості електрохімічних систем. В 1990-х роках для опису властивостей іонних систем при наявності поверхні Ж.-П. Бадіалі розробляє нові методи, що базуються на теоретико-польовому підході. В цей же час він проводить успішні дослідження формування пасивного шару та його впливу на властивості електрохімічних систем. Пізніше ці дослідження лягли в основу оригінальних робіт Ж.-П. Бадіалі та його групи по мезоскопічному моделюванню корозійного руйнування поверхні. Виняткове значення мають роботи Ж.-П. Бадіалі по дослідженню реструктуризації матеріалів під впливом адсорбції. Природнім розширенням цих робіт стали його дослідження впливу процесів інтеркаляції на властивості матеріалів. Протягом останніх двох декад Ж.-П. Бадіалі виконав ряд фундаментальних робіт в галузі статистичної фізики та квантової механіки. Серед них введення фрактальної структури у фейнмановських інтегралах по траєкторії, розрахунок ентропії чорних дір, з’ясування ролі дискретності простору в квантовій та статистичній механіці, часова еволюція малих хімічно реагуючих систем, проблема необоротності в статистичній маханіці тощо.

Впродовж багатьох років Ж.-П. Бадіалі підтримує тісні наукові контакти з науковцями Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Вперше Ж.-П. Бадіалі відвідав Львів у 1991 році. З тих пір починаються його регулярні візити до України, результатом яких стали чисельні спільні наукові дослідження. Він брав активну участь в організації та проведенні багатьох міжнародних конференцій, що проходили у Львові. Він був активним співучасником ряду спільних міжнародних проектів, зокрема двох проектів INTAS, проекту Eco-Net, в рамках якого розроблена ним теорія корозії була використана для моделювання процесів саморуйнування матеріалів, що містять радіоактивні речовини. За ініціативою Ж.-П. Бадіалі Інститут фізики конденсованих систем НАН України починаючи з 1991 р. став першим інститутом НАН України, що має регулярні контакти з CNRS. Ж.-П. Бадіалі є членом редколегії журналу “Condensed Matter Physics” та активним дописувачем журналу. Його підтримка була важлива при створенні наукової Ради з "Фізики м’якої речовини" при відділенні фізики та астрономії НАН України.