Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Бібліотека

Бібліотека


library_logoБібліотека, як структурний підрозділ Інституту фізики конденсованих систем НАН України, створена в 1990 році на базі бібліотеки Львівського відділення Інституту теоретичної фізики АН УРСР.

Бібліотечний фонд складають:

  • періодичні видання (вітчизняні та зарубіжні журнали);
  • наукова література з природничих наук, словники, довідники, енциклопедії, збірники наукових праць;
  • дисертації, автореферати, матеріали конференцій, семінарів-шкіл.

Основні джерела поповнення фондів бібліотеки – передплата, обмін, авторські дари, надходження з Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, а також з українських видавництв «Наукова думка», ВД «Академперіодика», «Євросвіт».

Фонд бібліотеки становить понад 13 тис. прим., з них понад 4 тис. прим. – книги, брошури, дисертації, автореферати та майже 9 тис. прим. – періодичних видань.

Відсутня у фондах бібліотеки література може бути замовлена через МБА (Міжбібліотечний абонемент) Львівської національної наукової бібліотеки ім.В.Стефаника.

Адреса бібліотеки: м.Львів, вул.Козельницька, 4; тел.270-74-15.

До осені 2012 року незмінним опікуном і головним бібліотекарем Інституту була Н.Я.Гривнак. З 2013 року бібліотекарем працює Н.М.Дудяк.
У 2009 році при Інституті запрацювала електронна бібліотека, наповнення і роботу якої координує О.Я.Фаренюк.