Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All-institute seminars

All-institute seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
15.01.2009, Thu 16:00 ICMP проф. І.О. Анісімов Декан радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Формування дисипативних структур при збудженні області локального плазмового резонансу модульованим електронним пучком.

25.12.2008, Thu 10:00 ICMP проф. Б.О. Іванов ІМаг НАН України і Міносвіти України

Стани квантового спінового нематика

18.12.2008, Thu 10:00 ICMP проф. О.М. Браун Інститут фізики НАН України

Фізичні механізми приграничного тертя

11.12.2008, Thu 10:00 ICMP проф. Ю.М. Ямпольський Зав. відділом «радіофізики геокосмосу» РІ НАН України

Сучасні проблеми фізики геокосмосу

4.12.2008, Thu 10:00 ICMP проф. Р.О. Влох Заступник директора Інституту фізичної оптики МОНУ

Магнітогірація, комбіновані ефекти та неповна фарадеївська невзаємність.

27.11.2008, Thu 10:00 ICMP проф. В.М. Ящук Завідувач кафедри експериментальної фізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Електронні збудження в органічних полімерах. Фундаментальні та прикладні аспекти

8.09.2008, Mon 11:00 ICMP асп. О.Капікранян ICMP

Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей (за матеріалами кандидатської дисертації)

21.08.2008, Thu 10:00 ICMP Prof. Joachim Stolze Technische universitat (Dortmund)

Dynamics of the central spin model (Gaudin model)

12.06.2008, Thu 10:00 ICMP О.Гера ICMP

Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі Хаббарда в теорії динамічного середнього поля (за матеріалами кандидатської дисертації)

4.06.2008, Wed 10:00 ICMP Глушак С. ICMP

Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем (за матеріалами кандидатської дисертації)

6.03.2008, Thu 10:30 ICMP Проф. Бакай О.С. Член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту теоретичної фізики ім. І.О.Ахієзера, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут”

Вплив гетерофазних флуктуацій на фазові перетворення

11.02.2008, Mon 16:00 ICMP Prof. G.Ruocco Dipartimento di Fisica, Universita' di Roma "La Sapienza"

High frequency collective excitations in liquid water

7.02.2008, Thu 10:00 ICMP докт.ф.-м.н. Держко О. ICMP

Динамічні властивості спін – ½ XY ланцюжка з тривузловими взаємодіями

24.01.2008, Thu 10:00 ICMP м.н.с. К.В. Григоришин Інститут теоретичної фізики ім.. М.М. Боголюбова, відділ синергетики

Кластероутворення у самогравітуючих системах ( за матеріалами кандидатської дисертації )

10.01.2008, Thu 10:00 ICMP С.І. Сороков , Р.Р. Левицький, А.С. Вдович ICMP

Термодинаміка і релаксаційна динаміка протонних стекол

15.11.2007, Thu 10:00 ICMP ст.н.с. О.В.Пацаган ICMP

Статистична теорія багатокомпонентних сумішей: фазові переходи і критична поведінка ( За матеріалами докторської дисертації )

8.11.2007, Thu 10:00 ICMP Prof. B.Hilczer Institute of Molecular Physics Polish Acad. Sci.,Poznan, Poland

Structural relaxation in some protonic conductors

18.10.2007, Thu 10:00 ICMP Prof. James K. Freericks Georgetown University, Washington, DC

Nonequilibrium dynamical mean-field theory: from strongly correlated materials to ultracold atoms

4.10.2007, Thu 10:00 ICMP Prof. Dr. Bertrand Berche University Henri Poincare, Nancy, France

Does there exist any Anderson mechanism for spin transport?

20.09.2007, Thu 10:00 ICMP T. Sokolovska Chemistry Department, University of British Columbia, Vancouver, Canada, ICMP of NAS of Ukraine, Lviv

Forces and structures in nematic colloids