Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminars of departments

Seminars of departments


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
22.10.2010, Fri 11:00 Quantum statistics Р.Я. Стеців, О.А. Воробйов ICMP

Діаграми стану одновимірного провідника Паулі

15.10.2010, Fri 12:30 Quantum statistics О. Величко ICMP

Фазові діаграми для моделей типу ґраткового бозе-газу

8.10.2010, Fri 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Павленко Н.І. ICMP

Модифікація елементами впровадження приповерхневих шарів сплавів на основі заліза

5.10.2010, Tue 16:00 Quantum statistics ст.н.с. А. Швайка ICMP

Багаточастинкова динаміка та ефекти непружного розсіяння у сильноскорельованих електронних системах (За матеріалами докторської дисертації)

28.09.2010, Tue 16:00 Quantum statistics проф. І.В.Стасюк ICMP

Фонони у моделі Бозе-Хаббарда

21.09.2010, Tue 16:00 Quantum statistics О. Менчишин ICMP

Розрахунки провідності XY моделі у нормальній фазі: поведінка коефіцієнта Друде

17.09.2010, Fri 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Ігнатюк В.В. ICMP

Когерентність, втрата когерентності та ефекти пам'яті в задачах поверхневої квантової дифузії

6.07.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Р. Стеців, О. Воробйов ICMP

Розрахунок спектральних густин одновимірних іонних (протонних) провідників Паулі методом точної діагоналізації

5.07.2010, Mon 10:00 Statistical theory of condensed systems В. Пальчиков ICMP

Ефекти безмасштабності та тісного світу в складних мережах (за матеріалами кандидатської дисертації)

11.06.2010, Fri 15:30 Theory of model spin systems А. Андрусик ICMP

Термодинамічні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук із двоямним асиметричним потенціалом (за матеріалами кандидатської дисертації)

1.06.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Ю.І. Дубленич ICMP

Нескінченна адаптативність і квазикристали в моделі ґраткового газу на трикутній ґратці з короткосяжними (до восьмих сусідів включно) взаємодіями.

25.05.2010, Tue 15:00 Quantum statistics Олег Менчишин ICMP

Особливості розрахунку провідності в ґраткових моделях (Частина друга).

21.05.2010, Fri 14:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Бзовська І.С. ICMP

Кінетика хімічних реакцій каталітичного синтезу на прикладі реакції окислення CO

12.05.2010, Wed 10:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. М.А. Шпот ICMP

Гіпотеза локальної скейлінгової інваріантності і точка Ліфшица

7.05.2010, Fri 14:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

До теорії іонної провідності в бінарних та псевдо-бінарних розплавах і розчинах електролітів

5.05.2010, Wed 12:00 Computer simulations of many-particle systems Tataryn V. Ya. National University “Lvivs’ka Politekhnika”

Classical calculation of the perfect black body spectrum

29.04.2010, Thu 10:00 Quantum statistics О. Менчишин ICMP

Особливості розрахунку провідності в ґраткових моделях

16.04.2010, Fri 10:30 Theory of model spin systems Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек ICMP

Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні характеристики дейтерованої сегнетової солі

13.04.2010, Tue 16:00 Quantum statistics О. Гера ICMP

Псевдоспін-електронний формалізм при дослідженні моделі Бозе-Фермі-Хаббарда

7.04.2010, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems В. Пальчиков ICMP

Огляд рівноважних критичних явищ