Languages

 • English
 • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Conferences & Events / Annual conferences / Jordan lectures / Йорданські читання 2015

Йорданські читання 2015


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

20 січня 2015 р. в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (вул. Свєнціцького, 1, конференцзал) відбуватимуться традиційні щорічні Йорданські читання. На Йорданських читаннях – 2015 будуть представлені доповіді працівників Інституту за найважливішими науковими результатами, одержаними у 2014 році.

20 січня, вівторок
10.00        Відкриття Йорданських читань  (І. Мриглод)

 • 10.05 Фазова рівновага газ-рідина в іонних плинах: вплив конкурентних взаємодій(О. Пацаган)
 • 10.35 Дослідження дефектів навколо сферичного колоїда в нематичному рідкому кристалі за допомогою мезоскопічного моделювання (Я. Ільницький)
 • 11.05 Каталітично активовані реакції на гратці Бете (М. Дудка)

 
11.35-12.00       Перерва на каву
 

 • 12.00 Нерівноважна теорія динамічного середнього поля для зарядово-впорядкованої фази моделі Фалікова-Кімбала (А. Швайка)
 • 12.30 Вплив квантового вимірювання та взаємодії «кубіт - термостат» на когерентність відкритої квантової системи (В. Ігнатюк)
 • 13.00 Класична модель Гайзенберга на ґратках із трикутних драбинок: спіральні й колінеарні впорядкування (Ю. Дубленич)

 
13.30-15.00       Перерва на обід
 

 • 15.00 Точні основні стани та плато намагнічення моделі Ізінґа-Гайзенберґа на ґратці Шастри-Сазерленда (Т. Верхоляк)
 • 15.30 Спін-(1,1/2) ромбічний ланцюжок Ізінга-Гайзенберга з одноіонною анізотропією (Б. Лісний)

 
16.00-16.30       Перерва на каву
 

 • 16.30 Сегнетоeлектричність, зумовлена магнетизмом (О. Менчишин)
 • 17.00 Анізотропія магнітних взаємодій в азуриті (О. Крупніцька)

17.30        Закриття Йорданських читань.