Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Conferences & Events / Annual conferences / Jordan lectures / Йорданські читання 2009

Йорданські читання 2009


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

19-20 січня 2009 р.
вул. Свєнціцького, 1
конференцзал

19 січня, понеділок

10.00

Відкриття Йорданських читань. (І. Мриглод)

10.10

Ефекти електронної поляризації в колективній динаміці іонних розплавів. (Т. Брик)

10.40

Спектри фотоемісії локалізованих станів (А. Швайка)

11.10-11.40

Перерва на каву

11.40

Домішки хрому в залізі: електронна структура та магнітні властивості. (Н. Павленко)

12.10

Хімічний потенціал в моделі напівобмеженого 'желе'. (П. Костробій, Б. Маркович, О. Уханська [НУ “Львівська Політехніка”])

12.40

До опису квантової дифузії на поверхні: немарковість проти перескокової динаміки. (В. Ігнатюк)

13.10-15.00

Обід

15.00

Граткова модель для інтеркальованого літієм анатазу: фазова рівновага, термодинамічні та діелектричні властивості. (І. Стасюк, О. Величко)

15.30

Основні стани деяких моделей граткового газу: чортова сходинка і квазікристали. (Ю. Дубленич)

16.00-16.30

Перерва на каву

16.30

Фазові переходи в гратковій моделі інтеркаляції. (Т. Мисакович, В. Краснов)

17.00

Актуальні питання транспортних явищ у низьковимірних системах. (Б.О. Данильченко [ІФ НАН України])

20 січня, вівторок

10.00

Розчини електролітів біля зарядженої поверхні: Контактні теореми та їх наслідки для несиметричних іонних систем. (М. Головко)

10.30

Термодинамічні, п'єзоелектричні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук сімейства KH2PO4. (Р. Левицький)

11.00-11.30

Перерва на каву

11.30

Фазові переходи та критичні явища: вплив зовнішніх полів та розмірів. (М. Козловський)

12.00

Казіміро-подібні взаємодії у флюїдах в критичній області. (С.Кондрат [Макс Планк Інститут, Штутгарт])

12.30

Модель сферичного 'желе'. (П. Костробій, Б. Маркович [НУ “Львівська Політехніка”])

13.00

Закриття Йорданських читань.