Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminars of departments

Seminars of departments


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
26.02.2008, Tue 10:30 Theory of model spin systems Б. Лісний ICMP

Термодинаміка регулярнозмінних спін-1/2 ромбічних ланцюжків: ланцюжка Ізинга-Гайзенберга і ланцюжка з локальними перескоками міжвузлових спінів

19.02.2008, Tue 11:00 Quantum statistics Ю. Дубленич ICMP

Несумісні конфігурації основного стану та фазові переходи першого роду. Приклад трикутної ґратки

18.02.2008, Mon 15:00 Theory of solutions м.н.с. С.Глушак ICMP

Вплив полідисперсності на рівноважні властивості колоїдних та полімерних систем

12.02.2008, Tue 10:30 Theory of model spin systems д.ф.-м.н. Держко О. ICMP

Низькотемпературна термодинаміка і магнітні властивості моделі Хаббарда для деякого класу граток у різних вимірностях простору

8.02.2008, Fri 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Бзовська І.С. ICMP

Кінетичні коливання в каталітичній реакції окислення СО: огляд моделей

8.10.2007, Mon 10:00 Theory of model spin systems О. Баран ICMP

Термодинамічні властивості магнетика KEr(MoO4)2. Spin-3/2 модель Блюма-Капеля.

24.09.2007, Mon 10:00 Theory of model spin systems Б.Лісний ICMP

Регулярнозмінний ланцюжок Ізинга-Гайзенберга. Метод декораційно-ітераційного перетворення.

14.09.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Павленко Н.І. ICMP

СО-активаторна модель реконструкції поверхні Pt(100): локальні мікроструктури та хімічна турбулентність

14.09.2007, Fri 11:00 Computer simulations of many-particle systems Duviryak A. ICMP

Fokker-type potential model of mesons

19.06.2007, Tue 11:00 Quantum statistics Ю.І. Дубленич ICMP

Вплив термодинамічних в'язей на фазову поведінку псевдоспін-електроннної моделі

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

Часові кореляційні функції "заряд-заряд" для кулонівських рідин: розширений гідродинамічний опис

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Соколов В.В. ICMP

Магнітні властивості феромагнітних наночасток у немагнітному середовищі

15.06.2007, Fri 16:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Верхоляк Т.М. ICMP

Динаміка неоднорідних квантових спінових ланцюжків: простий шлях до складної поведінки

12.06.2007, Tue 12:00 Quantum statistics Н.Л.Тишко Львівський національний університет імені Івана Франка

Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу (за матеріалами кандидатської дисертації)

15.05.2007, Tue 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Блавацька В.Б. ICMP

Випадкові блукання на фракталах: закони скейлінгу

4.05.2007, Fri 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Бзовська І.С. ICMP

Каталітична реакція окислення монооксиду вуглецю: модель граткового газу

25.04.2007, Wed 11:00 Statistical theory of condensed systems В. Блавацька ICMP

Випадкові блукання на фракталах: закони скейлінгу

17.04.2007, Tue 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.–м.н. Забуранний О.В. ICMP

Наближення Хартрі-Фока для квантового аналогу моделі поверхні

28.03.2007, Wed 16:00 Statistical theory of condensed systems Д. Іванейко Львівський національний університет ім. Івана Франка

Локальна і кластерна критична динаміка тривимірної невпорядкованої моделі Ізінга

28.03.2007, Wed 11:30 Quantum statistics Глушак П.А. ICMP

Розрахунок структурної функції повільних змінних у модифікованій кінетичній теорії квантової бозе системи