Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All seminars

All seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
17.09.2010, Fri 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Ігнатюк В.В. ICMP

Когерентність, втрата когерентності та ефекти пам'яті в задачах поверхневої квантової дифузії

16.09.2010, Thu 10:00 ICMP ст.н.с. Є. Крячко Інститут теоретичної фізики НАН України

Дослідження структурних і функціональних особливостей взаємодії молекул в різних зарядових станах методом функціоналу густини

14.09.2010, Tue 10:00 ICMP пров.н.с. А. Коваленко Нац. Інститут Нанотехнології, Едмонтон, Альберта, Канада. Відділ прикладної механіки, Університет Альберти, Едмонтон

Статистико-механічна молекулярна теорія сольватації для термо- і електрохімії в нанопористих електродах

27.08.2010, Fri 10:30 ICMP Prof. F.Gruy (School of Mines of Saint-Etienne, France)

Modelling of nano and microparticles aggregation : history, progress and open questions

6.07.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Р. Стеців, О. Воробйов ICMP

Розрахунок спектральних густин одновимірних іонних (протонних) провідників Паулі методом точної діагоналізації

5.07.2010, Mon 10:00 Statistical theory of condensed systems В. Пальчиков ICMP

Ефекти безмасштабності та тісного світу в складних мережах (за матеріалами кандидатської дисертації)

11.06.2010, Fri 15:30 Theory of model spin systems А. Андрусик ICMP

Термодинамічні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук із двоямним асиметричним потенціалом (за матеріалами кандидатської дисертації)

1.06.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Ю.І. Дубленич ICMP

Нескінченна адаптативність і квазикристали в моделі ґраткового газу на трикутній ґратці з короткосяжними (до восьмих сусідів включно) взаємодіями.

25.05.2010, Tue 15:00 Quantum statistics Олег Менчишин ICMP

Особливості розрахунку провідності в ґраткових моделях (Частина друга).

21.05.2010, Fri 14:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Бзовська І.С. ICMP

Кінетика хімічних реакцій каталітичного синтезу на прикладі реакції окислення CO

12.05.2010, Wed 10:00 Statistical theory of condensed systems ст.н.с. М.А. Шпот ICMP

Гіпотеза локальної скейлінгової інваріантності і точка Ліфшица

7.05.2010, Fri 14:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

До теорії іонної провідності в бінарних та псевдо-бінарних розплавах і розчинах електролітів

5.05.2010, Wed 12:00 Computer simulations of many-particle systems Tataryn V. Ya. National University “Lvivs’ka Politekhnika”

Classical calculation of the perfect black body spectrum

29.04.2010, Thu 10:00 Quantum statistics О. Менчишин ICMP

Особливості розрахунку провідності в ґраткових моделях

16.04.2010, Fri 10:30 Theory of model spin systems Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек ICMP

Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні характеристики дейтерованої сегнетової солі

13.04.2010, Tue 16:00 Quantum statistics О. Гера ICMP

Псевдоспін-електронний формалізм при дослідженні моделі Бозе-Фермі-Хаббарда

7.04.2010, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems В. Пальчиков ICMP

Огляд рівноважних критичних явищ

24.03.2010, Wed 16:30 Theory of model spin systems М. Топілко ICMP

Динамічні структурні фактори спін-1/2 XX ланцюжка з тривузловими взаємодіями

22.03.2010, Mon 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Забуранний О.В. ICMP

Квантова модель димерів та плавлення кристалу

12.03.2010, Fri 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

Теорія збурень для узагальнених колективних мод в динаміці рідин