Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All seminars

All seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
5.05.2010, Wed 12:00 Computer simulations of many-particle systems Tataryn V. Ya. National University “Lvivs’ka Politekhnika”

Classical calculation of the perfect black body spectrum

29.04.2010, Thu 10:00 Quantum statistics О. Менчишин ICMP

Особливості розрахунку провідності в ґраткових моделях

16.04.2010, Fri 10:30 Theory of model spin systems Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек ICMP

Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні характеристики дейтерованої сегнетової солі

13.04.2010, Tue 16:00 Quantum statistics О. Гера ICMP

Псевдоспін-електронний формалізм при дослідженні моделі Бозе-Фермі-Хаббарда

7.04.2010, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems В. Пальчиков ICMP

Огляд рівноважних критичних явищ

24.03.2010, Wed 16:30 Theory of model spin systems М. Топілко ICMP

Динамічні структурні фактори спін-1/2 XX ланцюжка з тривузловими взаємодіями

22.03.2010, Mon 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Забуранний О.В. ICMP

Квантова модель димерів та плавлення кристалу

12.03.2010, Fri 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

Теорія збурень для узагальнених колективних мод в динаміці рідин

12.03.2010, Fri 10:00 Quantum statistical theory of catalytic processes Купоров В.М. ICMP

Теорія збурень для узагальнених колективних мод в динаміці рідин

2.03.2010, Tue 12:00 Quantum statistics ст.н.с. Стеців Р.Я. ICMP

Дослідження частотної залежності динамічної провідності систем з водневими зв'язками

26.02.2010, Fri 16:30 Quantum statistical theory of catalytic processes Неоменко Р.Г. ICMP

"Мікрофазне розділення в системах сферичних частинок" (огляд статті)

23.02.2010, Tue 11:00 Quantum statistics О. Величко ICMP

Багатостанові моделі для опису інтеркальованих систем

16.02.2010, Tue 11:00 Quantum statistics В. Краснов ICMP

Спектр іонного провідника в рамках псевдоспін-електронної моделі

9.02.2010, Tue 11:00 Quantum statistics В. Краснов ICMP

Дослідження електронного спектру та термодинаміки іонного провідника в рамках моделі Бозе-Фермі-Хаббарда

5.02.2010, Fri 10:00 Theory of model spin systems М. Максименко ICMP

Огляд пакету ALPS для симуляцій сильноскорельованих систем

5.02.2010, Fri 10:00 Theory of model spin systems М. Максименко ICMP

Огляд пакету ALPS для симуляцій сильноскорельованих систем

2.02.2010, Tue 11:00 Quantum statistics Т. Мисакович ICMP

Модель Бозе-Фермі-Хаббарда при скінченних температурах: надплинна фаза та фаза з зарядовою модуляцією

28.01.2010, Thu 16:30 Theory of model spin systems M. Максименко ICMP

Низькотемпературна термодинаміка моделі Гайзенберга на одновимірних ланцюжках з трикутними пастками

28.01.2010, Thu 10:00 Quantum statistics Менчишин О. ICMP

Коефіцієнти провідності XY моделі іонного провідника

21.01.2010, Thu 10:00 ICMP З. Усатенко ICMP

Полімерні розчини в обмежених поверхнями середовищах