Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

ДФ 35.156.004

ДФ 35.156.004


By Shvaika Andrij - Posted on 14 June 2023

Разова СВР ДФ 35.156.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яремчука Дмитра Любомировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія
Голова ради: 
д.ф.-м.н., акад. І.М. Мриглод
E-mail: 
mryglod[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Номер(и) телефону: 
(032) 276-19-78
Дисертацію прийнято до захисту: 
13.06.2023
Спеціальність: 
104 Фізика та астрономія
Назва дисертаційної роботи: 
Моделювання функцiональних полiмерних матерiалiв iз магнето- та оптично- активними частинками та їх вiдгуку на зовнiшнi поля
Автор дисертації: 
Яремчук Дмитро Любомирович
Дата захисту: 
27.07.2023 - 15:00
Захист відбудеться за адресою: 
вул. Свєнціцького, 1, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, к.307
AttachmentSize
Анотація254.37 KB
Дисертація5.81 MB
Рецензія рецензента д.ф.-м.н., акад. Головача Ю.В.99.08 KB
Рецензія рецензента д.ф.-м.н., проф. Держка О.В.232.83 KB
Відгук офіційного опонента д.ф.-м.н., проф. Лебовки М.І.250 KB
Відгук офіційного опонента д.ф.-м.н., проф. Марковича Б.М.256.11 KB
Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії (КЕП)6.08 MB
Файл КЕП відеозапису захисту дисертації16.98 KB
Наказ про видачу диплома доктора філософії404.5 KB