Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України


By ibzovska - Posted on 13 December 2021

Date: 
17.12.2021, Fri 11:00

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. Звіти за 2021 рік і плани на 2022 рік аспірантки та докторантки ІФКС НАН України.
Доповідають: М. Копча, М. Красницька
2. Заключний звіт про навчання в докторантурі ІФКС НАН України.
Доповідає: Х. Гайдуківська
3. Заключний звіт про виконання НДР “Нові концепції статистичного опису і їх застосування у теорії багаточастинкових систем”, що виконувалась в рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення фізики і астрономії НАН України у 2017-2021 роках.
Доповідає: І.М.  Мриглод
4. Звіт про виконання НДР “Розвиток методів комп’ютерного моделювання та розробка програмного забезпечення для вирішення науково-практичних задач із використанням високопродуктивних обчислень на базі Західного регіонального грід-центру і УНГ”, що виконувалась в рамках Цільової програми наукових досліджень НАН України “Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій”.
Доповідає: Я.М. Ільницький
5. Звіт про виконання НДР “Впровадження хмарних технологій на кластері Західного регіонального грід-центру для проведення наукових досліджень”, що виконувалась в рамках Програми інформатизації НАН України.
Доповідає: Т.М. Пацаган
6. Звіт про виконання НДР “Динаміка інфекційних захворювань: математичне моделювання з акцентом на COVID-19 та резистентні до лікування форми туберкульозу”, що виконувалась в рамках Гранту міжнародних фондів, центрів, програм з неповним фінансуванням статей видатків.
Доповідає: О.А. Добуш
7. Звіт про виконання НДР “Вплив самоасоціації та просторового обмеження на властивості біомолекулярних систем”, що виконувалась в рамках Конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.
Доповідає: В.І. Шмотолоха
8. Затвердження Правил прийому до аспірантури та докторантури на 2022 рік.
Доповідає: О.Л. Іванків
9. Різне.