Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад


By ibzovska - Posted on 26 October 2021

Date: 
26.11.2021, Fri

 
Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад завідувача та головного наукового співробітника відділу теорії м'якої речовини.
 
Для участі в конкурсі необхідно до 26 листопада 2021 р. подати особисто, надіслати на адресу Інституту (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вченому секретарю) або надіслати на електронну скриньку icmp[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua такі документи:

  • заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

 
Житлом Інститут не забезпечує.