Languages

 • English
 • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Структура Наукової ради з проблеми “Фізика м’якої речовини”

Структура Наукової ради з проблеми “Фізика м’якої речовини”


Голова: І.Р.Юхновський
Заступники: Л.А.Булавін, М.Ф.Головко, І.М.Мриглод
Структура Наукової ради - бюро ради та п'ять секцій:
Бюро

 • акад. НАН України Юхновський І.Р.
 • акад. НАН України Булавін Л.А.
 • чл.-кор. НАН України Головко М.Ф.
 • акад. НАН України Мриглод І.М.
 • акад. НАН України Загородній А.Г.
 • чл.-кор. НАН України Петров Е.Г.
 • чл.-кор. НАН України Томчук П.М.
 • д.ф.-м.н. Брик Т.М.
 • д.ф.-м.н. Трохимчук А.Д.

 
Секції

 • Секція статистичної фізики (голова – М.Ф.Головко)
 • Секція фізики рідкого стану (голова – Л.А.Булавін)
 • Секція рідких кристалів (голова – П.М.Томчук)
 • Секція макромолекулярних та біологічних систем (голова – Е.Г.Петров)
 • Комп’ютерне моделювання м’якої речовини (голова – Т.М.Брик)

 
Базова установа Наукової ради: Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів)
Координація теоретичних та експериментальних наукових досліджень охоплює 20 інститутів НАН України та 6 університетів.