Languages

 • English
 • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Йорданські читання 2016

Йорданські читання 2016


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

20 січня 2016 р. в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (вул. Свєнціцького, 1, конференцзал) відбуватимуться традиційні щорічні Йорданські читання. На Йорданських читаннях – 2016 будуть представлені доповіді працівників Інституту за найважливішими науковими результатами, одержаними у 2015 році.

20 січня, середа
10.00        Відкриття Йорданських читань  (І. Мриглод)

 • 10.05 Агрегація білків у розчинах солей (Ю. Калюжний)
 • 10.35 Фазовий перехід газ-рідина і критичність ультрам'якої обмеженої примітивної моделі: результати аналітичної теорії (О. Пацаган)
 • 11.05 Ab initio дослідження динаміки гратки кристалів CsH2PO4 та CsD2PO4 (Я. Щур)

 
11.35-12.00       Перерва на каву
 

 • 12.00 Динаміка релятивістського заряду в пастці Пеннінґа (Ю. Яремко)
 • 12.30 Вплив квантового вимірювання та взаємодії "кубіт-термостатЭ на чистоту відкритої квантової системи: особливості переповненого базису векторів стану (В. Ігнатюк)
 • 13.00 Порушення теореми Лі-Янга для моделі Ізінга на відпаленій безмасштабній мережі (М. Красницька)

 
13.30-14.30       Перерва на обід
 

 • 14.30 Прискорення молекулярної динаміки складних біохімічних систем (І.Омелян)
 • 15.00 Мезоскопічні комп’ютерні симуляції фото-контрольованих морфологічних змін у системі фоточутливих наночастинок (Я. Ільницький)
 • 15.30 Колективні збудження у двовимірному флюїді твердих дисків (А. Трохимчук)

 
16.00-16.30       Перерва на каву
 

 • 16.30 Електронний спектр інтеркальованих пакетно-впорядкованих шаруватих структур. Модель типу періодичної моделі Андерсона (О. Величко)
 • 17.00 Ефективний низькоенергетичний опис спін-1/2 ромбічного ланцюжка Ізінга-Гайзенберга (О. Крупніцька)
 • 17.30 Механізми формування просторово-часових дисипативних структур у хімічно-активних системах на прикладі реакцiї окислення монооксиду вуглецю (І. Бзовська)