Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01


створена наказом МОН України № 530 від 06.06.2022 р. строком на три роки в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 01.04.02 - теоретична фізика,
  • 01.04.07 - фізика твердого тіла,
  • 01.04.24 - фізика колоїдних систем.

 

Голова спеціалізованої вченої ради:
Мриглод Ігор Миронович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, академік НАН України, головний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради:
Брик Тарас Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Швайка Андрій Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.
Члени спеціалізованої вченої ради:
Вдович Андрій Степанович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Головач Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;
Головко Мирослав Федорович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;
Держко Олег Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Ільницький Ярослав Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Калюжний Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Костробій Петро Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 01.04.02;
Малинич Сергій Захарович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, спеціальність 01.04.07;
Пацаган Тарас Миколайович, д.ф.-м.н., старший дослідник, заступник директора, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Пергаменщик Віктор Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.24.
Ткачук Володимир Михайлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.02;
Токарев Віктор Сергійович, д.х.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 01.04.24;
Трохимчук Андрій Дмитрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Щерба Іван Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.07;
Щур Ярослав Йосифович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Яремко Юрій Григорович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.

 

Перелік документів, що подаються в спецраду, наведено в Додатку 2 Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук затвердженого наказом МОН України №1359 від 13.12.2021.

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (затверджено постановою КМУ від 17.11.2021 р. № 1197).

Вимоги до оформлення дисертації (затверджено наказом МОН України 12.01.2017 № 40).

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОН України 23.09.2019 №1220).

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОНмолодьспорту України 17.10.2012 №1112) [у разі, якщо підготовка здобувача розпочата до 6 вересня 2014 року].

Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів (лист МОН України № 1/2136-22 від 08.02.2022)