Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Захист дисертації

Захист дисертації


By dara - Posted on 23 September 2011

Date: 
28.09.2011, Wed 15:30

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ систем

СПЕЦРАДА Д 35.156.01

 

Захист дисертації

СЛЮСАРЕНКОМ Олексієм Юрійовичем

 

Процеси релаксації та подолання потенціальних
бар’єрів в системах зі статистикою Леві

та немарковськими кореляціями

 

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності

01.04.02 – теоретична фізика

 

 

 

Науковий керівник: 

доктор фізико-математичних наук, Чечкін Олексій Вікторович,
Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, провідний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор Головач Юрій Васильович
Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем;

доктор фізико-математичних наук Станиславський Олександр Олександрович
Радіоастрономічний інститут НАН України, провідний науковий співробітник.

 

Захист відбудеться   28 вересня 2011 р. о  15 год. 30 хв.  на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України за адресою:
79011 м.Львів, вул. Свєнціцького, 1.