Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Грант фонду Гумбольдта

Грант фонду Гумбольдта


№ проекту Назва проекту Керівник
2007-2008
  Теоретико-польовий підхід і чисельні розрахунки взаємодії комплексних макромолекулярних систем з поверхнями та на міжфаззі Усатенко З.Є.
2009
  Теоретико-польовий підхід і чисельні розрахунки критичної поведінки комплексних макромолекулярних систем в обмежених середовищах Усатенко З.Є.
  Монте-Карло симуляції самоуникаючих блукань на перколяційному кластері Блавацька В.Б.
2011–2012
  Електронні стани інтерфейсів LaAlO3/SrTiO3 Павленко Н.І.