Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Положення про присвоєння звання Doctor Honoris Causa

Положення про присвоєння звання Doctor Honoris Causa


Затверджено
Вченою радою ІФКС НАН України
30 жовтня 2009 року (протокол № 34)

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння звання “Doctor honoris causa (почесний доктор)
Інституту фізики конденсованих систем
Національної академії наук України”

  1. Звання “Doctor honoris causa (почесний доктор) Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України” (надалі – звання Doctor honoris causa) запроваджується з метою відзначення осіб, які зробили значний внесок у розвиток науки і поширення знань, а також сприяли науковому співробітництву та встановленню міжнародних зв'язків Інституту.
  2. Звання Doctor honoris causa присвоюється як іноземним громадянам, так і громадянам України, які не є працівниками Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Впродовж року звання може присвоюватись одній або ж двом особам.
  3. Рішення про присвоєння звання Doctor honoris causa приймає Вчена рада ІФКС НАН України відкритим голосуванням (не менше 2/3 голосів від присутніх членів ради) на основі подання дирекції, членів Вченої ради чи наукових відділів Інституту.
  4. Особам, яким присвоюється звання Doctor honoris causa, вручається відповідний диплом. Диплом вручається на засіданні Вченої ради або Науковому зібранні ІФКС НАН України з виголошенням інавгураційної доповіді.
  5. Вчені, відзначені званням Doctor honoris causa, мають право брати участь у засіданнях Вченої ради Інституту, посилатися на цей факт при публікації своїх праць. Інститут бере на себе організаційне забезпечення візитів відзначених осіб з метою їх наукової роботи у Львові.
  6. Коротка інформація про відзначених осіб та їх фотографії подаються в "Книзі почесних докторів ІФКС НАН України" і публікуються в офіційних виданнях Інституту.