Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Журнал “Condensed Matter Physics”

Журнал “Condensed Matter Physics”


CMPJЖурнал “Condensed Matter Physics” (CMP) – щоквартальний журнал, що видається з 1993 р. англійською мовою, у якому публікуються оригінальні та оглядові статті зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини. Головний редактор журналу – акад. НАН України І.Р.Юхновський, заступник головного редактора – чл.-кор. НАН України І.В.Стасюк, відповідальні секретарі редколегії – д.ф.-м.н. О.В.Пацаган, д.ф.-м.н. Я.М.Ільницький, технічний редактор – О.І.Мриглод. При журналі працює міжнародна редколегія, до складу якої входять провідні фахівці з дев’яти країн світу. Світовою також є географія авторів журналу. Журнал визнано Європейським фізичним товариством, а з 2005 р. СМР включено до Філадельфійського списку наукових журналів та ряду сервісів Томсонівського інституту наукової інформації (Thomson ISI). В червні 2008 року журнал став першим за часів незалежної України науковим періодичним виданням, яке отримало імпакт-фактор ISI. До усіх статей журналу є повнотекстовий доступ (http://www.icmp.lviv.ua/journal/).