Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminar of the Institute for Condensed Matter Physics

Seminar of the Institute for Condensed Matter Physics


By icmp_admin - Posted on 20 December 2010

Date: 
12.02.2009, Thu 10:00
Venue: 
1 Svientsitskii Str.
Department: 
ICMP
Speaker: 
м.н.с. В.О. Узунова
Affiliation: 
Інститут фізики НАНУ, Київ
Presentation title: 

Представлення густини пружного заряду в теорії колоїдної взаємодії в нематичному рідинному кристалі

Abstract: 

Взаємодія через поле нематичного директора є далекосяжною і певною мірою подібною до електростатичної. В дисертації побудовано парне наближення взаємодії довільних неточкових колоїдних частинок через пружне поле нематичного директора. Розроблено представлення густини пружного заряду, в якому природно виникають пружний заряд і пружні мультипольні моменти. Через векторний характер поля директора побудована колоїдна нематостатика суттєво відрізняється від скалярної електростатики: пружний заряд є вектором, якій виводиться з закону збереження кутового моменту; пружні заряди одного знаку притягаються, а різного - відштовхуються; пружні мультиполі мають складну тензорну структуру. Визначено, в якому наближенні взаємодія через поле директора є парною. Для знаходження взаємодії колоїду зі стінкою розроблено метод дзеркальних відображень в нематостатиці.