Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-09E

98-09E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.145
PACS: 
64.60.Ak, 61.43.-j, 11.10.Gh

Критичні показники розведеної моделі Ізинґа при вимірностях простору від 2 до 4

Ю. Головач
Т. Яворський

У рамках масивного теоретико-польового ренормґрупового підходу отримані вирази для $\beta $- i $\gamma $-функцій анізотропної $mn$-векторної моделі у трипетлевому наближенні при довільній вимірності простору. Пересумовуючи відповідні асимптотичні ряди, розраховані критичні показники для випадку слабо розведеної "замороженої" моделі Ізинґа ($m=1$, $n=0$) та зроблено оцінку величини марґінальної кількості компонент $m_c$ параметра впорядкування слабо розведеної "замороженої" $m$-векторної моделі як функції $d$ у межах $2 \leq d \leq 4$. Наведені висновки щодо ефективності різних процедур пересумовування.

Рік: 
1998
Сторінки: 
27
Завантажити: