Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ квантової статистики

Відділ квантової статистики


By Гість - Створено 06 Листопад 2009

Відділ квантової статистикиСтворений у березні 1980 р. Першим завідувачем відділу був професор Іван Вакарчук (до вересня 1984 р.). У 1984-1986 рр. відділ очолював д.ф.-м.н. Юрій Кирилович Рудавський, з березня 1986р. відділ очолює чл.-кор. НАН України, професор Ігор Васильович Стасюк. Відділ є одним із організаторів проведення періодичних міжнародних конференцій з фізики сегнетоелектриків. Нині у відділі працює 10 науковців: 1 доктор (Ігор Стасюк), 7 кандидатів наук (Роман Стеців, Андрій Швайка, Олег Величко, Тарас Мисакович, Орест Гера, Олег Воробйов), молодший науковий співробітник (Юрій Дубленич), 3 інженери-дослідники (Володимир Краснов, Олег Матвєєв, Олег Менчишин).

Завідувач відділу – чл.-кор. НАН України Ігор Васильович Стасюк

Завідувач відділу – чл.-кор. НАН України Ігор Васильович Стасюк

Народився 23 вересня 1938 р. у м. Бережани Тернопільської області. Закінчив Львівський університет (1959); кандидат фізико-математичних наук (1963), доктор фізико-математичних наук (1986), професор (1987), член-кореспондент НАН України (1995); завідувач відділу з 1986 р. Автор близько 500 праць у галузі теорії твердого тіла та статистичної теорії систем багатьох частинок. Основні напрямки досліджень: системи з сильними електронними кореляціями; фазові переходи у складних кристалах; сегнетоелектрики та молекулярні системи з водневими зв’язками; індуковані зовнішніми полями ефекти у кристалах; іонні (протонні) провідники.

Тел. (032) 2761161; E-mail: ista[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Тематика наукових досліджень

 • розвиток аналітичних методів у теорії сильноскорельованих електронних систем;
 • дослідження їх енергетичного спектру, термодинаміки та динаміки, явищ переносу;
 • опис фазових переходів і ефектів бістабільності та дослідження динаміки кристалічних систем із локально-ангармонічними елементами структури;
 • теорія явищ, пов’язаних з транспортом іонів, інтеркаляційними процесами та фазовими переходами до суперіонного стану в кристалах;
 • моделювання фазових переходів типу лад-безлад та дослідження ефектів, зумовлених впливом зовнішніх полів (електричне поле, всесторонній тиск), у складних сегнетоелектричних кристалах;
 • квантовохімічний опис комплексоутворення та адсорбції у водних розчинах та на поверхні модифікованих силікатів за участю радіонуклідних іонів.

Об’єкти досліджень: сполуки з перехідними та рідкісноземельними елементами; системи зі змінною валентністю; високотемпературні надпровідники; іонні (суперіонні) провідники, інтеркальовані кристалічні структури; сегнетоелектрики з водневими зв’язками; радіонуклідні іони у водних розчинах та на поверхні адсорбентів.

Наукова співпраця

У відділі виконуються спільні наукові дослідження із вченими інших установ і вищих навчальних закладів в Україні і за кордоном, в тому числі з дослідниками Національного університету “Львівська політехніка”, Дрогобицького державного педагогічного університету, Тернопільського національного технічного університету, Інституту експериментальної фізики Вроцлавського університету (проф. З.Чапля, Польща), фізичного факультету університету Джорджтауна (проф. Дж.Фрірікс, США), Центру лінійного прискорювача університету Стенфорда (проф. Т.Деверо, США), Інституту фізики м. Загреб (проф. В.Златіч, Хорватія). Підтримується тісне наукове співробітництво з науковими групами (проф. Б.Гільчер) Інституту молекулярної фізики ПАН (Познань, Польща).

Педагогічна діяльність

Співробітники відділу (І.В.Стасюк, А.М.Швайка) читають курси лекцій та керують дипломними (магістерськими) роботами на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка; І.В.Стасюком підготовлено і читається спецкурс “Квантова статистична фізика” і “Теорія сильноскорельованих електронних систем”. Щорічно навчаються аспіранти під керівництвом І.В.Стасюка та А.М.Швайки. Протягом останніх десяти років у відділі захищено 6 кандидатських дисертацій (Н.І.Павленко, К.В.Табунщик, О.Д.Данилів, Т.С.Мисакович, О.В.Величко, О.Б.Гера).

Наукові публікації

За останні десять років співробітниками відділу опубліковано біля 400 наукових робіт, серед них 125 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах. За згаданий період співробітники відділу взяли участь у 85 наукових конференціях. Серед недавніх публікацій можна виділити:

 1. N.I.Pavlenko, I.V.Stasyuk. The effect of proton interactions on the conductivity behaviour in systems with superionic phases // J. Chem. Phys. 114 (2001) 4607.
 2. I.V.Stasyuk, R.Ya.Stetsiv, Yu.V.Sizonenko. Dynamics of charge transfer along hydrogen bond // Condens. Matter Phys. 5 (2002) 685.
 3. I.V.Stasyuk, T.S.Mysakovych. Susceptibility and phase transitions in the pseudospin-electron model at weak coupling // Acta Phys. Polon. 34 (2003) 765.
 4. A.M.Shvaika. Dynamical mean-field theory of correlated hopping: A rigorous local approach // Phys. Rev. B. 67 (2003) 075101.
 5. I.Stasyuk, Z.Czapla, S.Dacko, O.Velychko. Dielectric anomalies and phase transition in glycinium phosphite crystal under the influence of a transverse electric field // J. Phys.: Condens. Matter 16 (2004) 1963.
 6. A.M.Shvaika, O.Vorobyov, J.K.Freericks, T.P.Devereaux. Resonant enhancement of inelastic light scattering in strongly correlated materials // Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 137402.
 7. I.V.Stasyuk , O.V.Velychko. Theory of Rochelle salt: beyond the Mitsui model // Ferroelectrics 316 (2005) 51.
 8. I.Stasyuk, Yu.Dublenych. Phase transitions and phase separations in an S=1 pseudospin-electron model: Application of the model to the intercaled crystals // Phys. Rev. B. 72 (2005) 224209.
 9. I.V.Stasyuk, O.B.Hera. Mott transition in the asymmetric Hubbard model at half-filling within dynamical mean-field theory // Eur. Phys. J., 48 (2005), № 5, 339.
 10. І.В.Стасюк, Р.Я.Стеців, І.М.Кріп, Т.С.Мисакович, В.О.Краснов. Адсорбція радіонуклідів на фероціанідах // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля 7 (2007) 62.