Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ статистичної теорії конденсованих систем

Відділ статистичної теорії конденсованих систем


By Гість - Створено 05 Листопад 2009

 Відділ статистичної теорії конденсованих системІсторично перший відділ Інституту. Створений у 1969 р. як відділ Інституту теоретичної фізики АН УРСР. З часу створення і до 2006 р. завідував відділом доктор фізико-математич­них наук, академік НАН України Ігор Рафаїло­вич Юхновський. Нині відділ очолює Михайло Козловський. У відділі працюють: доктори фіз.-мат.наук Юрій Головач, Микола Кориневський, Михайло Шовгенюк і Ігор Пилюк; кандидати фіз.-мат.наук Тарас Крохмальський, Микола Шпот, Зоряна Усатенко, Максим Дудка і Олександр Капікранян; лаборант відділу Людмила Дідух; навчаються 2 аспіранти.

Завідувач відділу – проф. Михайло Павлович Козловський

Завідувач відділу – проф. Михайло Павлович Козловський

Народився 30 серпня 1952 р. на Волині. Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1973); кандидат фізико-математичних наук (1978), доктор фізико-математичних наук (1989); професор (2005). Область наукових інтересів – теорія фазових переходів та критичних явищ. Автор понад 200 наукових публікацій.

Тел. (032) 2760908; E-mail: mpk[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Тематика наукових досліджень

 • розвиток аналітичних методів у теорії фазових переходів;
 • розробка моделей опису фазових переходів;
 • вивчення критичної поведінки просторово-обмежених систем та спінових моделей із домішками;
 • дослідження властивостей квантових одновимірних спінових систем;
 • розробка нових методів цифрової обробки оптичної інформації для прикладних задач.

Об’єкти досліджень: магнетики; сегнетоелектрики; полімери складної топології; напівобме­жені системи; системи з протяжними домішками; складні системи; цифрова обробка оптич­ної інформації.

Наукова співпраця

Співробітниками відділу здійснюються спільні наукові дослідження із вченими українських і зарубіжних наукових установ, зокрема, із Університетом Йогана Кеплера (Лінц, Австрія), Університетом П'єра і Марії Кюрі (Париж, Франція), Університетом Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), Університетом м.Лейпціг (Німеччина), Інститутом фізики Щецінської політехніки (Польща).

Педагогічна діяльність

Співробітники відділу (Ю.В.Головач, М.П.Козловський, М.А.Кориневський, М.В.Шовгенюк) читають курси лекцій та керують дипломними і магістерськими роботами студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету “Львівська політехніка”, Українського католицького університету, Української академії друкарства. Провідні науковці відділу (Ю.В.Головач, М.П.Козловський, М.В.Шовгенюк) ведуть підготовку аспірантів. За останні 10 років у відділі захищено 6 кандидатських дисертацій (В.Б.Блавацька, М.Л.Дудка, Ю.М.Козловський, О.Є.Капікранян, Р.С.Мельник, О.О.Притула).

Наукові публікації

За останні десять років співробітниками відділу опубліковано монографію Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах. Львів, Євросвіт, 2001, 592 с. (автори І.Р.Юхновський, М.П.Козловський, І.В.Пилюк), посібник для вищих навчальних закладів Задачі з фізики з розв’язками. Електромагнетизм, Львів: НУ "Львівська політехніка", 224 с. 2005 (автор М.А.Кориневський). Професор Ю.В.Головач здійснив редагування перших двох томів із серії Order, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory (World Sientific, Singapore. Vol. 1 – 2004; Vol. 2 – 2007). За останні 10 років опубліковано більше ніж 500 наукових робіт, з них 237 – це статті в провідних наукових журналах. Результатом прикладних досліджень стало отримання більше 10 патентів України та США. Серед недавніх публікацій варто виділити:

 1. O.V.Patsahan, M.P.Kozlovskii, R.S.Melnyk. Non-universal critical properties of a symmetrical binary fluid mixture // Condens. Matter Phys. 4 (2001) 235.
 2. R.Folk, Yu.Holovatch, T.Yavors'kii. Critical exponents of a three-dimensional weakly diluted quenched Ising model // Uspiekhi Fizichieskikh Nauk 173 (2003) 175 [Physics-Uspiekhi 46 (2003) 169].
 3. Yu.M.Kozlovskii, M.V.Shovgenyuk. Optical image super-position in the fractional Fourier transform domain // Proc. SPIE 5477 (2004), 391.
 4. N.A.Korynevskii, V.B.Solovyan. Ferroelectric - antiferroelectric mixed systems. Equation of state, thermodynamic functions // Condens. Matter Phys. 9 (2006) 187.
 5. H.W.Diehl, D.Gruneberg, M.A.Shpot. Fluctuation-induced forces in periodic slabs: Breakdown of epsilon expansion at the bulk critical point and revised field theory // Europhys. Lett. 75 (2006) 241.
 6. O.Derzhko, T.Krokhmalskii, J.Stolze, G.Mueller. Dynamics of quantum spin chains and multi-fermion excitation continua // Physica B 378-380C (2006) 445.
 7. Z.Usatenko. Adsorption of long-flexible polymer chains at planar surfaces: Scaling analysis and critical exponents // J. Stat. Mech.: Theory and Experiment (2006) P03009.
 8. M.P.Kozlovskii, I.V.Pylyuk, O.O.Prytula. Free energy and equation of state of Ising-like magnet near the critical point // Nucl. Phys. B. 753 [FS] (2006) 242.
 9. C. von Ferber, T.Holovatch, Yu.Holovatch, V.Palchykov. Network Harness: Metropolis Public Transport // Physica A 380 (2007) 585.
 10. M.P.Kozlovskii. The correlation length of 3D Ising systems in the presence of an external field // Phase transition 80 (2007) 3.
 11. D.Romeis, Z.Usatenko. Polymer chains in confined geometries: Massive field theory approach// Phys.Rev.E 80 (2009) 041802 .