Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Спецрада і захисти / Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01


створена наказом МОН України № 527 від 24.05.2018 р. в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 01.04.02 - теоретична фізика,
  • 01.04.07 - фізика твердого тіла,
  • 01.04.24 - фізика колоїдних систем.

Термін повноважень спецради Д 35.156.01 від 24 травня 2018 р. до 31 грудня 2020 р. Наказом МОН України № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спецради подовжено до 15 травня 2021 р.

Голова спеціалізованої вченої ради:
Мриглод Ігор Миронович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, академік НАН України, директор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради:
Козловський Михайло Павлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Швайка Андрій Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.
Члени спеціалізованої вченої ради:
Брик Тарас Михайлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;
Головач Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Головко Мирослав Федорович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Держко Олег Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Ільницький Ярослав Миколайович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Калюжний Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Ковальчук Володимир Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач. відділу, Інститут біоколоїдної хімії НАН України, спеціальність 01.04.24;
Кориневський Микола Антонович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність 01.04.02;
Костробій Петро Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність 01.04.02;
Левицький Роман Романович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Лукіянець Богдан Антонович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність 01.04.02;
Пацаган Оксана Вадимівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;
Свелеба Сергій Андрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.07;
Стасюк Ігор Васильович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Токарев Віктор Сергійович, д.х.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 01.04.24;
Токарчук Михайло Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02;
Трохимчук Андрій Дмитрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.24;
Щерба Іван Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.07;
Щур Ярослав Йосифович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Юхновський Ігор Рафаїлович, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, почесний директор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07;
Яремко Юрій Григорович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.