Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Конференції та семінари / Семінари / Загальноінститутські семінари

Загальноінститутські семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
23.03.2023, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Термодинаміка S=½ антиферомагнетика Гайзенберга на гратці гіперкагоме

9.03.2023, Чт 11:00 ІФКС Ярослав Ільницький ІФКС НАН України

Моделювання полімерних щіток на основі PNIPAM полімерів, спрямованих на формування функціональних поверхонь

23.02.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Гордійчук ІФКС НАН України

Застосування концепції виключеного об’єму для поділу міжчастинкової взаємодії у статистико-механічному описі простих плинів

9.02.2023, Чт 11:00 ІФКС Максим Дудка ІФКС НАН України

Фазовий перехід у магнетиках з випадковою анізотропією.

26.01.2023, Чт ІФКС Богдан Лісний ІФКС НАН України

Спін-(1,1/2) ромбічний ланцюжок Ізінга-Гайзенберга з взаємодією між другими сусідами

12.01.2023, Чт 11:00 ІФКС Юрій Яремко ІФКС НАН України

Реакція випромінювання точкового заряду в просторі де Сіттера

22.12.2022, Чт 11:00 ІФКС Дмитро Шаповал ІФКС НАН України

Кооперативна поведінка та скейлінґ в системах з реакціями у невпорядкованих середовищах та в утворених структурах

15.12.2022, Чт 11:00 ІФКС МирославГоловко ІФКС

Контактні теореми для профілів густини і заряду в теорії подвійного електричного шару: Від плоскої до сферичної та циліндричної геометрії.

8.12.2022, Чт 11:00 ІФКС Андрій Швайка ІФКС

Організація роботи з науковою літературою: сучасні засоби збору, рубрикації, цитування

17.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Антиферомагнетик Гайзенберга на пилкоподібному ланцюжку: динаміка, термодинаміка, експеримент. ІІ

10.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Остап Баран ІФКС НАН України

Ефект потоку енергії в одновимірній спін-1/2 XX моделі магнетоелектрика при низьких температурах

3.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Максим Дручок ІФКС НАН України

Як передбачати молекулярну афінність зв'язування підходами машинного навчання

27.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Андрій Баумкетнер ІФКС НАН України

Прості математичні моделі для збірки двовимірних граток, що відповідають Архімедовим мозаїкам.

20.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Ігор Бойко Тернопільський НТУ ім. Івана Пулюя

Механізми взаємодії електронів з акустичними фононами у багатошарових нітридних наноструктурах

13.10.2022, Чт 11:00 ІФКС Максим Дручок ІФКС НАН України

Як передбачати молекулярну афінність зв'язування підходами машинного навчання

29.09.2022, Чт 11:00 ІФКС Ігор Бойко (Тернопільський НТУ ім. Івана Пулюя)

Теорія електронних процесів та взаємодії електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах

22.09.2022, Чт 11:00 ІФКС Юрій Головач ІФКС НАН України

Ефективна та асимптотична критичність структурно- невпорядкованих магнетиків

15.09.2022, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Антиферомагнетик Гайзенберга на пилкоподібному ланцюжку: динаміка, термодинаміка, експеримент

1.09.2022, Чт 11:00 ІФКС Йосип Гуменюк ІФКС НАН України

Нелінійні кінематичні хвилі в одновимірних ґраткових стохастичних системах

30.06.2022, Чт 11:00 ІФКС Тарас Пацаган ІФКС НАН України

Вплив просторового обмеження на фазову поведінку іонних розчинів