Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем

Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем


By Гість - Створено 06 Листопад 2009

Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових системСтворений у 2007 р. на базі відділу теорії металів і сплавів, яким впродовж 14 років (1990-2004) керував професор Зіновій Олександрович Гурський. З 2007 р. відділ очолює доктор фіз.-мат наук Тарас Брик. Нині у складі відділу 8 працівників, серед яких 3 доктори (Тарас Брик, Володимир Третяк, Ярослав Ільницький), 4 кандидати наук (Аскольд Дувіряк, Володимир Солов'ян, Юрій Яремко, Андрій Баумкетнер) та інженер-дослідник Олег Фаренюк. В аспірантурі навчаються Роман Грицьків, Ірина Загладько та Іван Клевець.

Завідувач відділу – д.ф.-м.н. Тарас Михайлович Брик

Завідувач відділу – д.ф.-м.н. Тарас Михайлович Брик

Наукову діяльність розпочав під керівництвом проф. З.О.Гурського, розробляв теорію першопринципних псевдо­потенціалів, побудованих на базисі повністю ортогоналізованих плоских хвиль, що стало основою для кандидатської дисертації, захищеної у 1994 р. У 1997-1999 рр. стажувався у одного із засновників теорії псевдопотенціалів та першопринципних розра­хунків проф. Леонарда Клейнмана (Остін, США), а у 2000-2002 рр. працював під керівництвом проф. Тоні Геймета (Х'юстон, США) над комп'ютерним моделюванням границь роз­ділу фаз. У 2005 р. захистив докторську дисертацію за темою "Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин". Наукові праці стосуються моделювання методами класичної і першопринципної молекулярної динаміки та теорії колективних збуджень у невпорядкованих системах.

Тел. (032) 2701496; E-mail: bryk[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Тематика наукових досліджень

 • моделювання складних фізико-хімічних та біологічних систем за допомогою методів молекулярної динаміки, дисипативної динаміки та Монте-Карло;
 • моделювання металічних та складних молекулярних систем на основі першопринципних методів (ab initio);
 • комп'ютерне моделювання рідких кристалів
 • теорія колективних явищ у невпорядкованих системах;
 • фізико-хімічні процеси на границях розділу фаз;
 • дослідження фундаментальних проблем прямих взаємодій в області релятивістичної фізики.

Об’єкти досліджень: рідкі метали та сплави, рідкі кристали, макромолекули та білки, склоподібні системи; молекулярні рідини; поверхні твердих тіл; границі розділу рідина/кристал.

Наукова співпраця

Виконуються спільні наукові дослідження із науковими групами Римського університету "La Sapienza" (Італія, група проф. Дж. Руокко), Університету Каліфорнії м.Сан-Дієго (США, група проф. Т.Геймета), Королівського технологічного інституту м. Стокгольм (Швеція, проф. А.Белоножко), Університету м. Потсдам (Німеччина, група проф. Д.Неєра), Університету Дарема (Великобританія, група проф. М.Вільсона).

Педагогічна діяльність

Співробітники відділу (Т.М.Брик, В.І.Третяк, Я.М.Ільницький) читають курси лекцій та керують дипломними (магістерськими) роботами у Національному університеті “Львівська політехніка”; В.І.Третяк читає курси класичної механіки та електродинаміки, а Т.М.Брик підготував і читає курси “Квантова хімія” та “Комп'ютерне моделювання фізичних процесів”, Я.М.Ільницький читає курс "Комп'ютерне моделювання наносистем".

Наукові публікації

За останні п'ять років співробітниками відділу опубліковано понад 70 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах, 7 препринтів, 106 тез наукових конференцій, 2 автореферати дисертацій.

 1. M.R.Wilson, J.M.Ilnytskyi, L.M.Stimson. Computer simulations of a liquid crystalline dendrimer in liquid crystalline solvents // J. Chem. Phys. 119 (2003) 3509.
 2. Y.Yaremko. Radiation reaction, renormalization and conservation laws in six-dimensional classical electrodynamics // J. Phys. A: Math. and General 37 (2003) 1079.
 3. T.Bryk, I.Mryglod. Collective excitations in molten NaCl and NaI: A theoretical generalized collective modes study // Phys. Rev. B 71 (2005) 132202.
 4. E.J.Smith, T.Bryk, A.D.J.Haymet. Free energy of solvation of simple ions: Molecular-dynamics study of solvation of Cl- and Na+ in the ice/water interface // J. Chem. Phys. 123 (2005) 034706.
 5. A.D.J.Haymet, T.Bryk, E.J.Smith. Solute Ions at Ice/Water Interface. – In: Ionic Soft Matter: Modern Trends in Theory and Applications, NATO Science Series / Springer: 206 (2005) 333.
 6. T.Bryk, I.Mryglod. Collective dynamics in binary liquids: Spectra dependence on mass ratio // J. Phys.: Cond. Matt. 17 (2005) 413.
 7. S.L.Bernstein, T.Wyttenbach, A.Baumketner, J.-E.Shea, G.Bitan, D.B.Teplow, M.T.Bowers. Amyloid β-protein: Monomer structure and early aggregation states of Aβ42 and its Pro19 alloform // J. Amer. Chem. Soc. 127 (2005) 2075.
 8. M.Friedel, A.Baumketner, J.-E.Shea. Effects of surface tethering on protein folding mechanisms // Proc. Nat. Acad. Sci. USA 103 (2006) 8396.
 9. T.Bryk, I.M.Mryglod. Collective excitations in dynamics of liquids: A "toy" dynamical model for binary mixtures // Low Temp. Phys. 33 (2007) 790.
 10. S.Cazzatto, T.Scopigno, T.Bryk, I.Mryglod, G.Ruocco. Crossover between hydrodynamic and kinetic modes in binary liquid alloys // Phys. Rev. B 77 (2008) 094204.