Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-19U

11-19U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226.83/.86, 538.91
PACS: 
77.22.Ch, 77.84.-s, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.65.Bn, 77.22.Ej

Поперечні статичні діелектричні, п'єзоелектричні і пружні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH$_2$PO$_4$

А.С. Вдович
І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький

У рамках модифікованої моделі протонного впорядкування квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу CsH$_2$PO$_4$ з врахуванням лінійних за деформаціями $\varepsilon _i$ і $\varepsilon _4$, $\varepsilon _5$, $\varepsilon _6$ внесків в енергію протонної системи, але без врахування тунелювання в наближенні двочастинкового кластера розраховано і досліджено їх поперечні термодинамічні характеристики і швидкість поширення звукових хвиль. При належному виборі мікропараметрів отримано задовільний кількісний опис наявних експериментальних даних для CsH$_2$PO$_4$.

Рік: 
2011
Сторінки: 
15
Завантажити: