Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-04E

07-04E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01
PACS: 
05.70.Fh, 02.70.Rr

Статистико-польова теорія для багатокомпонентного плину: підхід, що базується на методі колективних змінних

О. Пацаган
І. Мриглод
Ж.-М. Кайоль

Використовуючи метод колективних змінних, розглянуто основні співвідношення статистико-польової теорії багатокомпонентної просторово-неоднорідної системи. Показано, що дія, отримана в представленні колективних змінних, залежить від двох наборів скалярних полів, а саме полів $\rho _{\alpha }$, які описують флуктуації локальної густини частинок соорту $\alpha $ і полів $\omega _{\alpha }$, спряжених до $\rho _{\alpha }$. Знайдено явні вирази для кореляційних функцій полів колективних змінних, а також їх зв'язок з кореляційними функціями густини. Сформульована терія збурень і детально розглянуто наближення середнього поля.

Рік: 
2007
Сторінки: 
17
Завантажити: