Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-12E

98-12E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.12: 531.18
PACS: 
03.20, 03.30+p, 11.30.Cp

Часоасиметричні скалярна та векторна взаємодії у двовимірній моделі фронтової форми динаміки

В. Шпитко

В рамках фронтальної форми динаміки у двовимірному просторі--часі розглянуто релятивістичну двочастинкову систему із часоасиметричними скалярною та векторною взаємодіями. Гамільтонів опис дозволяє продовжити рух поза критичні точки і отримати гладкі світові лінії, які приводять до квазікласичного наближення, яке добре узгоджується із квантовими результатами.

Рік: 
1998
Сторінки: 
47
Завантажити: