Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
13.05.2008, Вт 11:00 Квантової статистики О. Фаренюк ІФКС

Дослідження зонної структури моделі Фалікова-Кімбала з корельованим переносом

8.05.2008, Чт 12:00 Квантової статистики О. Воробйов ІФКС

Енергетичний спектр скінченних одновимірних кластерів з іонною та протонною провідністю

6.05.2008, Вт 12:00 Квантової статистики О.Матвєєв ІФКС

Нерезонансне розсіяння Х-променів у зарядововпорядкованій фазі моделі Фалікова-Кімбала

6.05.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем А. Андрусик ІФКС

Статистичні та динамічні властивості сегнетової солі одержані в рамках моделі Міцуї з тунелюванням та пєзоелектричною взаємодією

24.04.2008, Чт 11:30 Статистичної теорії конденсованих систем д.ф.-м.н. М.В.Шовгенюк ІФКС

Новий кольоровий простір ICaS на основі перетворення Хартлі

22.04.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем О. Держко ІФКС

Ланцюжок Ізінга-Гайзенберга

15.04.2008, Вт 10:00 Теорії модельних спінових систем Сороков С.І., Левицький Р.Р., Вдович А.С. ІФКС

Термодинаміка і релаксаційні властивості протонних стекол. Експеримент і теорія. Частина 2.

11.04.2008, Пт 10:00 Квантової статистики Т. Мисакович ІФКС

Теоретичний опис інтеркальованих металами напівпровідникових кристалів

8.04.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем Сороков С.І., Левицький Р.Р., Вдович А.С. ІФКС

Термодинаміка і релаксаційні властивості протонних стекол. Експеримент і теорія. Частина 1.

4.04.2008, Пт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу д.ф.-м.н., проф. Токарчук М.В. ІФКС

Нерівноважний статистичний оператор в узагальненій гідродинаміці рідин

25.03.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем А. Андрусик ІФКС

Дослідження фазового переходу в кристалах типу KDP з перших принципів. Огляд статей. Частина I.

11.03.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем Баран О. ІФКС

Спін-3/2 модель Блюма-Капеля у поперечному полі на прямокутній гратці. Наближення молекулярного поля

6.03.2008, Чт 10:30 ІФКС Проф. Бакай О.С. Член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту теоретичної фізики ім. І.О.Ахієзера, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут”

Вплив гетерофазних флуктуацій на фазові перетворення

5.03.2008, Ср 11:00 Теорії модельних спінових систем Prof. Zbigniew Trybula Institute of Molecular Physics of Polish Academy of Sience. Division of Low Temperature Physics

Low temperature investigation at Institute of Molecular Physics

26.02.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем Б. Лісний ІФКС

Термодинаміка регулярнозмінних спін-1/2 ромбічних ланцюжків: ланцюжка Ізинга-Гайзенберга і ланцюжка з локальними перескоками міжвузлових спінів

19.02.2008, Вт 11:00 Квантової статистики Ю. Дубленич ІФКС

Несумісні конфігурації основного стану та фазові переходи першого роду. Приклад трикутної ґратки

18.02.2008, Пн 15:00 Теорії розчинів м.н.с. С.Глушак ІФКС

Вплив полідисперсності на рівноважні властивості колоїдних та полімерних систем

12.02.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем д.ф.-м.н. Держко О. ІФКС

Низькотемпературна термодинаміка і магнітні властивості моделі Хаббарда для деякого класу граток у різних вимірностях простору

11.02.2008, Пн 16:00 ІФКС Проф. Ж. Руокко Фізичний факультет, Римський університет “ L a Sapienza ”, Італія

Високочастотні колективні збудження у воді

8.02.2008, Пт 11:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Бзовська І.С. ІФКС

Кінетичні коливання в каталітичній реакції окислення СО: огляд моделей