Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
9.10.2012, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Критична динаміка і дробові похідні

2.10.2012, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Тсіж Парижський університет

Космічне збільшення на скупченнях галактик

26.09.2012, Ср 16:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Бзовська І.С. ІФКС НАН України

Моделювання процесів гетерогенного каталізу на прикладі реакції окислення монооксиду вуглецю (за матеріалами кандидатської дисертації)

25.09.2012, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Анастасія Аніщенко Університет Фрайбурга

Неперервне випадкове блукання проти неперервного квантового блукання

18.09.2012, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Аналіз людської поведінки на основі даних про активність користувачів у віртуальному світі

11.09.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Деякі моделі для опису полімерів

6.09.2012, Чт 10:00 ІФКС проф. Збігнєв Трибула Інститут молекулярної фізики ПАН, Познань, Відділення фізики низьких температур, Одолянув, Польща

Далекосяжні та короткосяжні електричні впорядкування у протонних склах та квантових параелектриках

5.09.2012, Ср 15:00
Квантової статистики
Теорії модельних спінових систем
проф. Збігнєв Трибула Інститут молекулярної фізики ПАН, м.Познань, Польща; Відділення фізики низьких температур, Одолянув, Польща

Протонні скла типу KADP. П'єзоелектричний резонанс і діелектричні властивості.

5.09.2012, Ср 15:00
Квантової статистики
Теорії модельних спінових систем
др. Ева Маркєвіч Інститут молекулярної фізики ПАН, м.Познань, Польща

Резистивне переключення в монокристалі BiFeO_3.

4.09.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Полімери в безладі: відпалене чи заморожене усереднення

26.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Кільцеві полімери: деякі конформаційні властивості

21.06.2012, Чт 11:00 ІФКС м.н.с. Марків Б.Б. ІФКС

Статистичний опис лінійних та нелінійних процесів у густих газах та рідинах методом нерівноважного статистичного оператора Зубарєва (за матеріалами кандидатської дисертації)

19.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери в анізотропних середовищах з дефектами фрактальної структури

14.06.2012, Чт 11:00 Теорії нерівноважних процесів Богдан Марків ІФКС

Дослідження нелінійних гідродинамічних флуктуацій систем класичних взаємодіючих частинок, нерівноважний стан яких прямує до стану молекулярної гідродинаміки (за матеріалами кандидатської дисертації)

13.06.2012, Ср 16:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.П. Козловський ІФКС

До опису поведінки флюїдної системи поблизу точок конденсації

12.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Невидима гармонія: математичні закони в мистецтві

5.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Лаврський НУ "Львывська Політехніка"

Розрахунок енергії хемосорбції водневоподібних атомів на кристалічних поверхнях

29.05.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Тасінкевич Інститут інтелектуальних систем Макса Планка, Штутгарт, Німеччина

Каталітичні мікромотори Януса

18.05.2012, Пт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем З.Є. Усатенко ІФКС

Критична поведінка складних систем в обмежених геометріях: підхід масивної теорії поля

15.05.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Максименко ІФКС

Точний розв'язок для моделі Поттса на гратці Бете