Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
11.02.2016, Чт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Іванна Мельник ІФКС

Про роль системи відліку в методі колективних змінних (продовження)

4.02.2016, Чт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Агрегація двох полімерних ланцюжків: чисельні дослідження

28.01.2016, Чт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар’яна Красницька ІФКС

Стрибок теплоємності моделі Ізінга на відпаленій безмасштабній мережі

21.01.2016, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Повертаючись до витоків (місто Фрайбурґ і історія науки про полімери)

14.01.2016, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Іванна Мельник ІФКС

Про роль системи відліку в методі колективних змінних

28.12.2015, Пн 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем Т. Крохмальський ІФКС

Квантовий критичний скейлінг ступеня подібності в 2D граткових моделях ферміонів зі спаренням

25.12.2015, Пт 17:00 Теорії модельних спінових систем Олег Держко ІФКС

Теплоємність з високотемпературних рядів

25.12.2015, Пт 11:00
Квантово-статистичної теорії процесів каталізу
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери в анізотропних середовищах: універсальні властивості (за матеріалами кандидатської дисертації)

24.12.2015, Чт 12:30 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Савицький Олександр Вячеславович, м.н.с. відділу білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України

Комп’ютерне моделювання тирозил-тРНК синтетази та її мутантних форм, асоційованих з нейропатією Шарко-Марі-Тус

23.12.2015, Ср 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Остап Калюжний ІФКС

Класифікація траєкторій руху клітини, яка ґрунтується на локальній імміграційній поведінці (огляд статті)

23.12.2015, Ср 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем М. Шпот ІФКС

Про комплексний розклад гіпергеометричної функції Гауса

22.12.2015, Вт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем О. Добуш ІФКС

Розрахунок рівняння стану коміркової моделі плину Морзе

21.12.2015, Пн 16:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Збудження фононного типу у двостановій моделі Бозе-Хаббарда

18.12.2015, Пт 16:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Купоров В.М. ІФКС

Теорія збурень у задачах нерівноважної статистичної фізики: Матричне формулювання

17.12.2015, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ІФКС

Одновимірна модель Поттса з невидими станами

16.12.2015, Ср 16:00 Квантової статистики Роман Стеців ІФКС

Динамічна провідність одновимірних систем. Імпеданс, діаграми Найквіста

15.12.2015, Вт 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Тарас Демчук НУ "Львівська політехніка"

Дослідження колективних збуджень в рідкому талію за допомогою першопринципного комп'ютерного моделювання (за матеріалами магістерської роботи)

14.12.2015, Пн 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Динаміка утворення петель в полімерах

7.12.2015, Пн 17:00 Теорії модельних спінових систем О.Р. Баран ІФКС

Властивості основного стану двовимірної спін-1/2 J1-J1'-J2 моделі Гайзенберга

4.12.2015, Пт 16:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Й.А.Гуменюк ІФКС

Термодинамічні величини системи твердих кульок у слабонерівноважному теплопровідному стаціонарному стані