Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Відділ квантово-статистичної теорії процесів каталізу

Відділ квантово-статистичної теорії процесів каталізу


By Гість - Створено 06 Листопад 2009

Відділ квантово-статистичної теорії процесів каталізуCтворений у 2002 р. для концентрації зусиль у новому для інституту напрямі – дослідженні хімічно-активних систем. Відділ тісно співпрацює із іншими підрозділами інституту, а також із науко­вими центрами в Україні та поза її межами, де розвивається подібна пробле­матика. Відділ бере активну участь у прикладних дослідженнях, зокрема за чорнобильською проблематикою. У від­ділі працюють: 2 доктори (Ігор Мриглод та Оксана Пацаган),  7 кандидатів наук (Наталя Павленко, Василь Ігнатюк, Тарас Верхоляк, Вікторія Блавацька, Микола Максименко, Йосип Гуменюк, Ірина Бзовська) та 1 дослідник (В’ячеслав Купоров).

Завідувач відділу – чл.-кор. НАН України Ігор Миронович Мриглод

Завідувач відділу – академік НАН України Ігор Миронович Мриглод

Очолює відділ з часу його створення. Коло наукових інтересів: теорія рідин, нерівноважні процеси, теорія фазових переходів, методи статистичної фізики і комп’ютерного моделювання, фізика хімічно-активних систем. Автор понад 300 наукових праць.

Тел.: (032) 2761157; E-mail: mryglod[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Тематика наукових досліджень

 • розвиток квантово-статистичних підходів до опису процесів на поверхні;
 • дослідження багатокомпонентних, зокрема хімічно-реагуючих, сумішей;
 • розвиток методів комп'ютерного моделювання і комп’ютерний експеримент;
 • дослідження гетероструктур і міжфазних властивостей;
 • нерівноважні процеси, хімічна кінетика та моделювання явищ каталізу.

Об’єкти досліджень: суміші і розплави; іонні рідини; гетероструктури; низьковимірні і гранулярні магнетики; гетерогенний каталіз; поверхневі і динамічні явища.

Наукова співпраця

Встановлені і підтримуються добрі наукові контакти з вченими Інституту теоретичної фізики Лінцського університету (Австрія, група проф. Рейнхарда Фолька); Лабораторією теоретичної фізики Університету Парі-Сюд (Франція, група проф. Жан-Мішеля Кайоля); Інституту фізичної хімії ПАН (Варшава, Польща, група проф. Аліни Цях); Університету П'єра і Марії Кюрі (група проф. Жан-П'єра Бадіалі); Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (група д.ф.-м.н. Олександра Жидкова); Національного університету "Львівська політехніка" (групи проф. Петра Костробія та проф. Зінаїди Дурягіної); Московським державним інститутом радіотехніки, електроніки та автоматики (група проф. Володимира Морозова).

Педагогічна діяльність

Співробітники відділу (І.М.Мриглод, Н.І.Павленко, В.В.Ігнатюк) ведуть спецкурси і читають лекції для студентів Національного університету "Львівська політехніка", зокрема через філію кафедри інженерного матеріалознавства і прикладної фізики (керівник – І.М.Мриглод), що створена у 2005 р. Багато уваги приділяється роботі з аспірантами і молодими вченими.

Наукові публікації

З часу створення відділу у 2002 році опубліковано 2 монографії, 10 розділів у колективних монографіях, близько 200 статей у наукових журналах, понад 80 препринтів і авторефератів, понад 200 тез доповідей на наукових конференціях. Серед них:

 1. Omelyan I., Mryglod I., Folk R. Symplectic analytically integrable decomposition algorithms: classification, derivation, and application to molecular dynamics, quantum and celestial mechanics simulations // Comp. Phys. Comm. 151 (2003) 272.
 2. Fenz W., Folk R., Mryglod I.M., Omelyan I.P. Phase diagrams of classical spin fluids: The influence of an external magnetic field on the liquid-gas transition // Phys. Rev. E 68 (2003) 061510.
 3. Ignatyuk V.V., Morozov V.G. Ultrafast dynamics of laser-pulse excited semiconductors: non-Markovian quantum kinetic equations with nonequilibrium correlations // Condens. Matter Phys. 7 (2004) 579.
 4. Omelyan I.P., Fenz W., Mryglod I.M., Folk R. XY Spin fluid in an external agnetic field // Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 045701.
 5. Mryglod I., Bryk T., Kuporov V. Collective dynamics in ionic liquids: A comparative study with nonionic fluids. - In: Ionic Soft Matter: Modern Trends in Theory and Applications, NATO Science Series II, Eds. D.Henderson et al. / Springer: 206 (2005) 109.
 6. Patsahan O., Mryglod I., Caillol J.-M. Ionic liquids: charge and density correlations near gas-liquid criticality // J. Phys.: Cond. Matt. 17 (2005) L251.
 7. Mryglod I.M., Omelyan I.P., Yukhnovskii I.R. Dynamics of a submicrone dust in the air: Chernobyl aspects // Ukr. Phys. Journ. 50 (2005) А52 (in Ukrainian).
 8. Ciach A., Patsahan O. Field-theoretic description of ionic crystallization in the restricted primitive model // Phys. Rev.E 74 (2006) 021508.
 9. Blavatska V., von Ferber C., Holovatch Yu. Entropy-induced separation of star polymers in porous media // Phys. Rev. E 74 (2006) 031801.
 10. Verkholyak T., Honecker A., Brenig W. Jordan-Wigner approach to the frustrated spin one-half XXZ chain // Eur. Phys. J. B 46 (2006) 283.
 11. Pavlenko N., Kopp T. Interface controlled electronic charge inhomogeneities in correlated heterostructures // Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 187001.
 12. Omelyan I.P., Folk R., Mryglod I.M., Fenz W. Liquid-vapor and liquid-liquid interfaces in Ising fluids: An integral equation approach // J. Chem. Phys. 128 (2007) 124702.
 13. Patsahan O., Caillol J.-M., Mryglod I. Crossover behavior in fluids with Coulomb interactions // Eur. Phys. J. B 58 (2007) 449.
 14. Patsahan O., Ciach A. Correlation functions in an ionic liquid at coexistence with an ionic crystal: results of the Brazovskii-type field theory // J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 236203.
 15. Pavlenko N., Elfimov I., Kopp T. and Sawatzky G.A. Interface hole-doping in cuprate-titanate superlattices // Phys. Rev. B 75 (2007) 140512.
 16. Tokarchuk M.V., Humenyuk Y.A. Hydrodynamic equations for dense fluid mixtures with multistep interaction between particles // Condens. Matter Phys. 10 (2007) 151.
 17. Verkholyak T., Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamic properties of quantum spin chains: Simple route to complex behavior // Phys. Rev. B 76 (2007) 144418.
 18. Blavatska V., von Ferber C., Holovatch Yu. Star polymers in correlated disorder. - In: Path Integrals - New Trends and Perspectives, eds. W. Janke and A. Pelster. - World Scientific, Singapore, 2008, p.549-556.
 19. Blavatska V., Janke W. Multifractality of self-avoiding walks on percolation clusters // Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 125701.
 20. Bryk T., Mryglod I. Ab initio study of dispersion of optic-like modes in a molten salt: Effect of ion polarization // Chem. Phys. Lett. 466 (2008) 56.
 21. Cazzato S., Scopigno T., Bryk T., Mryglod I., Ruocco G. Crossover between hydrodynamic and kinetic modes in binary liquid alloys // Phys. Rev. B 77 (2008) 094204.
 22. Krokhmalskii T., Derzhko O., Stolze J., Verkholyak T. Dynamic properties of the spin-1/2 XY chain with three-site interactions // Phys. Rev. B 77 (2008) 174404.
 23. Mryglod I.M., Bzovska I.S. Kinetics of the processes of catalytic CO oxidation // Ukr. J. Phys. 53, № 6 (2008) 529.
 24. Pavlenko N. and Kopp T. Electronic charge and orbital reconstruction at cuprate-titanate interfaces // “High Performance Computing in Science and Engineering”, Springer, 2008, p.697-707.
 25. Мриглод І.М., Ігнатюк В.В, Головач Ю.В. Микола Боголюбов та Україна. – Львів: «Євросвіт» – 2009, 192 с.
 26. Костробій П.П., Токарчук М.В., Маркович Б.М., Ігнатюк В.В., Гнатів Б.В. Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал-газ». Видавництво Національ­ного університету «Львівська політехніка» -2009, 208 с.
 27. Binas I., Mryglod I. Mass-dependence of self-diffusion coefficients in disparate-mass binary fluid mixtures // Condens. Matter Phys. 12 (2009) 647.
 28. Blavatska V., Janke W. Polymers in crowded environment under stretching force: globule-coil transitions // Phys. Rev. E 80 (2009) 051805.
 29. Bryk T., Mryglod I. Ab initio study of generalized collective excitations in molten NaI // Phys. Rev. B 79 (2009) 184206.
 30. Bzovska I., Mryglod I. Effect of adsorbed impurities on catalytic CO oxidation // Condens. Matter Phys. 12 (2009) 183.
 31. Ignatyuk V.V. Kinetic equation approach to the description of quantum surface diffusion: Non-Markovian effects versus jump dynamics // Phys. Rev. E 80 (2009) 041133.
 32. Pavlenko N. Mechanism of orbital reconstruction at the interfaces of transition metal oxides // Phys. Rev. B 80 (2009) 075105.
 33. Bryk T., Mryglod I., Scopigno N., Ruocco G., Gorelli F., Santoro M. Collective excitations in supercritical fluids: analytical and molecular dynamics study of "positive" and "negative" dispersion. // J. Chem. Phys. - 2010.- Vol.133, Iss. 2.- P.024502: 1-8.
 34. Bzovska I.S., Mryglod I.M. Chemical oscillations in catalytic CO oxidation reaction. // Condens. Matter Physics.- 2010.- V.13, No 3.- P. 34801: 1-5.
 35. Bryk T., Mryglod I. Concentration fluctuations and boson peak in a binary metallic glass: A generalized collective modes study. // Phys. Rev. B.- 2010.- V.82, No 3.- P. 174205: 1-12.
 36. Patsahan O.V., Patsahan T.M. Gas-liquid critical parameters of asymmetric models of ionic fluids. // Phys. Rev. E. -2010. –V.81. -P 031110 (1-10).
 37. Patsahan O.V., Patsahan T.M. Phase equilibria of size- and charge-asymmetric primitive models of ionic fluids: the method of collective variables. // Condens. Matter Phys. -2010. –V.13. -No. 2. P.23004 (1-10).
 38. Breitschaft M., Tinkl V., Pavlenko N., Thiel S., Richter C., Kirtley J.R., Liao Y.C., Hammerl G., Eyert V., Kopp T., Mannhart J. Two-dimensional electron liquid state at LaAlO3-SrTiO3 interfaces. // Phys. Rev. B. -2010. –V.81. –P.153414.
 39. Galisova L., Strecka J., Tanaka A., Verkholyak T. Effect of on-site Coulomb repulsion on phase transitions in exactly solved spin-electron model. // Acta Phys. Pol. A -2010. -V.118. -P. 942-943.
 40. Verkholyak T., Strecka J., Jascur M., Richter J. Quantum spin-1/2 XXZ diamond chain: The Jordan-Wigner approach. // Acta Phys. Pol. A -2010. -V.118. -P. 978-979.
 41. Blavatska V., Janke W. Shape anisotropy of polymers in disordered environment. //J. Chem. Phys. -2010. –V.133, -Iss.18. –P.184903(1)-184903(7).
 42. Blavatska V., von Ferber C., Holovatch Yu. Universal features of polymer shapes in crowded environment. // Phys. Lett. A -2010. –V.374. –Iss.28. -P.2861-2864.
 43. Humenyuk Y.A., Tokarchuk M.V. On the form of the kinetic energy balance equation in the kinetic variational theory. // J. Chem. Phys. -2010. –V.133. –P.014503 (1-5).
 44. Mryglod O., Holovatch Yu., Mryglod I. Editorial process in scientific journals: analysis and modeling. // Scientometrics.- 2011.- DOI: 10.1007/s11192-011-0536-1.
 45. Patsahan O.V., Patsahan T.M. Gas-liquid coexistence in asymmetric primitive models of ionic liquids. // Journ. Mol. Liq. -2011.- V.164. -P. 44-48.
 46. Pavlenko N., Pietraszko A., Pawlowski A., Polomska M., Stasyuk I.V., and Hilczer B. Hydrogen transport in superionic system Rb3H(SeO4)2: a revised cooperative migration mechanism. // Phys.Rev.B. -2011. -V. 84. -P.064303.
 47. Pavlenko N., Kopp T.  Structural relaxation and metal-insulator transition at the inter­­face between SrTiO3 and LaAlO3. // Surface Science. -2011. -V.605. -P.1114-1121.
 48. Ignatyuk V.V. Coherence, decoherence, and memory effects in the problems of quantum surface diffusion. // Phys. Rev. E. -2011. -V. 84. -P.021111.
 49. Verkholyak T., Strečka J., Jaščur M., Richter J.  Magnetic properties of the quantum spin-1/2 XX diamond chain: the Jordan-Wigner approach. // Eur. Phys. J. B. -2011.       -V.80. -P. 433-444.
 50. Gálisová L., Strečka J., Tanaka A., Verkholyak T. Effect of the on-site interaction on the magnetic properties of an exactly solvable spin-electron system. // J. Phys.: Condens. Matter. -2011. -V. 23. -P.175602.
 51. Blavatska V., Janke W. Theta-polymers in crowded media under the stretching force. // Comp. Phys. Communications. -2011. -V. 182. -P.1966.
 52. Blavatska V., von Ferber C., Holovatch Yu. Star copolymers in porous environments: scaling and its manifestations.// Phys. Rev. E.- 2011.- V. 83. – P. 011803: 1-9.
 53. Blavatska V., von Ferber C., Holovatch Yu. Shapes of macromolecules in good solvents: field theoretical renormalization group approach. // Condens. Matter Phys.- 2011.- V. 14.-  P.33701: 1-20.
 54. Maksymenko M., Derzhko O., and Richter J. Localized states on triangular traps and low-temperature properties of the antiferromagnetic Heisenberg and repulsive Hubbard models. // Eur. Phys. Journ. B. -2011.  -V.84. -P.397-408.
 55. Maksymenko M., Derzhko O., and Richter J. Low-temperature properties of the quantum Heisenberg antiferromagnet on some one-dimensional lattices containing equilateral triangles. // Acta Physica Polonica A. -2011. -V.119. -P.860.
 56. Humenyuk Y.A., Tokarchuk M.V. Extension of hydrodynamic balance equations for simple fluids. // J. Stat. Phys. –2011.  -V.142. -No 5. -P.1052–1084.
 57. Patsahan O., Ciach A. Spatial inhomogeneities in ionic liquids, charged proteins, and charge stabilized colloids from collective variables theory. // Phys. Rev. E.-2012.-V.86.- P.031504: 1-13.
 58. Ciach A., Patsahan O. Effect of mesoscopic fluctuations on equation of state in cluster-forming systems. // Condens. Matter Phys.- 2012.- V.15. - P.23604: 1-16.
 59. Patsahan O., Mryglod I. The method of collective variables: a link with the density functional theory. // Condens. Matter Phys.- 2012.- V. 15.- P.24001:1-6.
 60. Pavlenko N., Kopp T., Tsymbal E.Y., Sawatzky G.A., Mannhart J. Magnetism and superconductivity at LAO/STO-interfaces: The role of the Ti 3d interface electrons. // Phys.Rev.B.- 2012.- V. 85.- P.020407: 1-5.
 61. Pavlenko N., Kopp T., Tsymbal E.Y., Mannhart J., Sawatzky G.A. Oxygen vacancies at titanate oxide interfaces: two-dimensional magnetism and orbital reconstruction. // Phys.Rev.B.- 2012.- V. 86.- P.064431: 1-13.
 62. Pavlenko N., Shcherbovskikh N., Duriagina Z.A. Interstitial Fe-Cr alloys: Tuning of magnetism by nanoscale structural control and by implantation of nonmagnetic atoms. // Eur. Phys. J.: Appl. Phys.- 2012.- V. 58.- P. 10601: 1-8.
 63. Mryglod O., Holovatch Yu., Mryglod I. Editorial process in scientific journals: analysis and modeling. // Scientometrics.- 2012.- V.91, Iss. 1.- P. 101-112.
 64. Maksymenko M., Honecker A., Moessner R., Richter J., Derzhko O.  Flat-band ferromagnetism as a Pauli-correlated percolation problem. // Phys. Rev. Lett. –2012.- V.109.- P.096404: 1-5.
 65. Ignatyuk V.V. A temperature behavior of the frustrated translational mode of adsorbate and the nature of the “adsorbate—substrate”' interaction. // J. Chem. Phys.- 2012.- V.136.- P.184104: 1-11.
 66.  Blavatska V., von Ferber C. and Holovatch Yu. Disorder effects on the static scattering function of star branched polymers. // Condens. Matter Phys.- 2012.- V.15.- P.33603: 1-17.
 67.  Blavatska V., Janke W. Conformational Properties of Polymers Near a Fractal Surface. // Physics Procedia.- 2012.- V.34.- P.55-59.
 68.  Verkholyak T., Strečka J. Quantum phase transitions in the exactly solved spin-1/2 Heisenberg–Ising ladder. // J. Phys. A: Math. Theor.- 2012.- V.45.- P.305001: 1-17.