Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Головач Юрій Васильович

Головач Юрій Васильович


By Holovatch Yurij - Створено 07 Жовтень 2010

Відділ: 
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Посада: 
Завідувач лабораторії
Звання: 
чл.-кор.НАН України, д.фіз.-мат.н., професор
Коротка інформація: 

Народився 16 червня 1957 р. у Львові, доктор фіз.-мат.наук (1998), професор (2005), дійсний член НТШ (2006), член-кореспондент НАН України (2015). Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка (1979). Канд. дисертація – ІТФ ім. М. Боголюбова НАН України (Київ, 1984, наук. керівники – акад. І. Юхновський, проф. І. Вакарчук). Після аспірантури працював у Львівському відділенні ІТФ АН УРСР, з 1990 – в ІФКС НАН України. Запрошений професор університетів: Львівського національного, Йоганна Кеплера (Лінц, Австрія), Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), Українського католицького (Львів). Наукові зацікавлення стосуються фізики макромолекул (топологічні властивості складних полімерів), теорії фазових переходів та критичних явищ (застосування методів теорії поля для дослідження критичних явищ у конденсованих системах), екзотичних задач статистичної фізики (застосування методів статистичної фізики для аналізу багаточастинкових систем нефізичної природи), історії науки.

Наукові інтереси: 
Складні системи, скейлінґ, критична поведінка
Репрезентативні публікації: 
C. von Ferber, Yu. Holovatch. "Copolymer networks and stars: scaling exponents." Phys. Rev. E, vol.56 (1997) 6370-6386.
R. Folk, Yu. Holovatch, T. Yavors'kii. "Critical exponents of a three-dimensional weakly diluted quenched Ising model". Uspiekhi Fizichieskikh Nauk, vol. 173 (2003) 175-200 . [Physics-Uspiekhi, vol. 46 (2003) 169-191]
Yu. Holovatch, C. von Ferber, A. Olemskoi, T. Holovatch, O. Mryglod, I. Olemskoi, V. Palchykov. Complex networks. (in Ukrainian) J. Phys. Stud., vol. 10 (2006) 247-291.
Order, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory. Yu. Holovatch (editor). vol. 4 World Scientific, Singapore, 2015.
List of recent publications: http://ph.icmp.lviv.ua/~hol/refs.html
електронна скринька: 
hol[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Тел.: 
+38-032-2761978