Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України

Засідання Вченої ради ІФКС НАН України


By dara - Posted on 17 February 2020

Date: 
20.02.2020, Thu 15:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження теми дисертаційної роботи та річного плану аспіранта першого року навчання Гончара Ю.Н.
                                                                                                                                    Доповідає:   Головач Ю.В.
2. Затвердження робочих планів науково-дослідних робіт, що виконуються за відомчою тематикою НАН України у 2020 році.
                                                                                        Доповідають:  Мриглод І.М., Брик Т.М., Головач Ю.В.,
                                                                                                                                  Держко О.В., Токарчук М.В.
3. Плани підготовки кадрів вищої кваліфікації на 2020-2024 роки.
                                                                                                                      Доповідають:   завідувачі відділів.
4. Про присвоєння вченого звання старшого дослідника Блавацькій В.Б.
                                                                                                                                     Доповідає:   Мельник Р.С.
5. Про включення Брика Т.М. та Козловського М.П. до складу авторського колективу циклу робіт "Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів", що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2020 році.
6. Висунення робіт для участі в конкурсі на здобуття премій Верховної Ради України для молодих учених у 2020 році.
                                                                                                                                        Доповідає:  Гвоздь Т.В.
7. Затвердження до друку препринтів ІФКС НАН України.
8. Різне.