Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Seminar of the department for Quantum statistics

Seminar of the department for Quantum statistics


By icmp_admin - Posted on 20 December 2010

Date: 
17.12.2008, Wed 10:00
Venue: 
1 Svientsitskii Str.
Department: 
Quantum statistics
Speaker: 
проф. Ю.М. Височанський
Affiliation: 
Проректор Ужгородського національного університету, директор НДІ фізики і хімії твердого тіла при УжНУ
Presentation title: 

Міжмодова і електрон-фононна взаємодія та особливості дипольного впорядкування у халькогенідних кристалах