Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

All seminars

All seminars


Date Department Speaker Affiliation Presentation title
24.01.2007, Wed 10:30 Statistical theory of condensed systems Dr.J.Ilnytskyi ICMP

Structure, internal dynamics and phase transitions in liquid crystals and liquid crystal polymers by computer simulations (based on the results towards Dr.Sci. habilitation)

19.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics О. Величко ICMP

Електретний ефект в інтеркальованих кристалах групи AIIIBVI

16.01.2007, Tue 10:00 ICMP Researchers of ICMP ICMP

Scientific session of ICMP

12.01.2007, Fri 11:00 Quantum statistics Пров.інж. О.А. Воробйов ICMP

Оптична провідність у двовимірній моделі Фалікова-Кімбала: метод динамічного кластера

9.01.2007, Tue 11:00 Quantum statistics Краснов В.О. ICMP

Спектр псевдоспін-електронної моделі в наближенні сплаву

4.01.2007, Thu 10:00 ICMP Козицький Ю.В. Інститут математики Університету Марії Кюрі-Склодовської, м.Люблін, Польща, завідувач кафедрою інформатики

Фазові переходи в сегнетоелектриках з водневими зв’язками з асиметричними ямами

21.12.2006, Thu 10:00 ICMP Shovgenyuk M.V. ICMP

Self-images of periodic phase elements in the fractional Fourier transform domain

19.12.2006, Tue 15:00 Quantum statistics Д.Портнягін ICMP

Інтеркаляція літію в пористий електрод.

15.12.2006, Fri 12:00 Quantum statistics Швайка А.М. ICMP

Густина станів f-електронів та змішані сприйнятливості в моделі Фалікова-Кімбала (продовження)

12.12.2006, Tue 15:00 Quantum statistics Дубленич Ю.І. ICMP

Фазові переходи та розшарування фаз у псевдоспін-електронній моделі з S=1/2. Застосування до інтеркальованих кристалів

1.12.2006, Fri 12:00 Quantum statistics Швайка А.М. ICMP

Густина станів f-електронів та змішані сприйнятливості в моделі Фалікова-Кімбала

30.11.2006, Thu 10:00 ICMP T.Scopigno Dipartimento di Fisica - Universita' Roma "La Sapienza"

High Frequency Dynamics in Glasses

8.11.2006, Wed 10:00 ICMP Harald Iro Institute for theoretical physics, Johannes Kepler University Linz, Austria

On the development of analytical mechanics

27.10.2006, Fri 15:00 Theory of metals and alloys Yaremko Yu. G. ICMP

To a problem of renormalization and radiation reaction in the classical 2+1 electrodynamics

8.10.2006, Sun 11:00 Quantum statistical theory of catalytic processes к.ф.-м.н. Павленко Н.І. ICMP

Модифікація елементами впровадження приповерхневих шарів сплавів на основі заліза

6.10.2006, Fri 15:00 Theory of metals and alloys Яремко Ю. Г. ICMP

До проблеми перенормування та реакції випромінювання у класичній 2+1 електродинаміці

5.10.2006, Thu 10:00 ICMP Шмельова Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики

Теоретичне дослідження процесу руйнування твердої поверхні потужним імпульсом ( за матеріалами кандидатської дисертації )

2.10.2006, Mon 15:00 Theory of metals and alloys Татарин В. Я. Національний університет "Львівська політехніка"

Особливості рівноважного електромагнетного випромінювання

28.09.2006, Thu 14:30 Quantum statistical theory of catalytic processes (1) Бзовська І., (2) Соколов В. ICMP

(1) Вплив адсорбованих домішок на каталітичне окислення СО: модель граткового газу, (2) Термодинаміка магнітних наночастинок: огляд базових моделей

28.09.2006, Thu 10:00 ICMP Р. Фольк (1), Г. Мозер (2) (1) Інститут теоретичної фізики, університет м. Лінц, Австрія, (2) Інститут фізики і біофізики, університет м. Зальцбург, Австрія

Критичність і трикритичність в сумішах 3He - 4He