5 листопада 2010 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України відбудеться V Робоча нарада з актуальних проблем фізики м’якої речовини. Робоча нарада організовується Науковою радою з проблеми “Фізика м’якої речовини” та Інститутом фізики конденсованих систем НАН України за підтримки Відділення фізики і астрономії НАН України. Започатковані у 2006 році щорічні Робочі наради з проблем фізики м’якої речовини мають на меті ознайомлення з найвагомішими результатами теоретичних та експериментальних досліджень з фізики рідин, рідких кристалів, макромолекулярних та біологічних систем, що отримані впродовж останніх років в Україні. Надзвичайно широке коло наукових проблем, що охоплює фізика м’якої речовини, вимагає постійних дискусій та обміну результатами між групами різноманітних напрямків, що в свою чергу сприяє зменшенню міждисциплінарних бар’єрів та розвитку наукової співпраці. Наукова рада з проблеми “Фізика м’якої речовини” покликана координувати теоретичні та експериментальні дослідження у галузі фізики м’якої речовини у більш ніж двадцяти академічних установах та восьми університетах України. В програмі Робочої наради передбачено наукові доповіді, обговорення планів роботи та прийняття відповідного рішення.

Copyright © 2010 Institute for Condensed Matter Physics