Загальна інформація

Цією конференцією відновлюється традиція регулярних щорічних конференцій зі статистичної фізики, що встановлена в Україні на початку 70-х років. Символічно, що це відбудеться у 2005 році, який проголошений ЮНЕСКО Всесвітнім Роком Фізики. Час проведення конференції вибрано так, щоб він передував 80-літтю академіка Ігоря Юхновського - одного з головних організаторів попередніх конференцій зі статистичної фізики та засновника львівської школи теорії конденсованого стану і статистичної фізики. Тематика конференції покриває коло його основних наукових інтересів.

До участі в конференції запрошуються фізики (як експериментатори, так і теоретики), які працюють у галузі статистичної фізики та фізики конденсованого стану. Хоча в першу чергу організатори мають на меті залучити до дискусій українських фізиків, однак важливою нашою метою є поглиблення міжнародної співпраці. Тому організатори конференції запрошують також провідних фахівців з інших країн, які працюють за спорідненою тематикою.